Zapraszamy wszystkich instruktorów nauki jazdy !Pamiętajcie o uczestnictwie w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego. ?Do dnia 7 stycznia każdego roku musisz przedłożyć staroście zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w roku ubiegłym w warsztatach.Art. 37. 1. Instruktor jest obowiązany: przekazywać staroście:numer ewidencyjny ośrodka szkolenia lub numer ewidencyjny innego podmiotu, w którym prowadzi szkolenie - najpóźniej do dnia rozpoczęcia prowadzenia zajęć,informację o zmianie dany [...]