« Szkolenia

BHP

SZKOLENIA BHP - OKRESOWE PRACOWNIKÓW

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia przeszkolenia pracownika w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie szkoleń okresowych w tym zakresie. ( art. 237 § 2KP) Organizuje szkolenia okresowe pracowników z zakresu BHP :
  • służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby
  • osób kierującymi pracownikami
  • pracowników inżynieryjno-technicznych
  • pracowników administracyjno-biurowych
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych
Szkolenia BHP prowadzone są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn.zm.)