« Szkolenia

Przewóz żywych zwierząt

Obowiązkiem wszystkich pracowników którzy uczestniczą bezpośrednio w transporcie żywych zwierząt jest znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji tego przewozu.

Art. 6 ust. 5 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE nr L 3/1), musisz uzyskać odpowiednią licencję aby prowadzić pojazd przewożący „żywe zwierzęta”.

 

Czas trwania szkolenia: 1 dzień (8 godzin)

Zakończone jest egzaminem przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r.

Wynik pozytywny egzaminu upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego.

„Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" może być wystawiona w języku polskim i angielskim uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej.