« Szkolenia

Operatorów maszyn budowlanych

Zapraszamy na kursy na operatorów maszyn budowlanych

Zakres zagadnień kursu obejmuje:

  • bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji maszyn roboczych
  • użytkowania i obsługi maszyn roboczych
  • dokumentacji technicznej maszyn roboczych
  • technologii wykonywania robót ziemnych

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH !