« Doradztwo

Obsługa żurawi przenośnych (HDS)

Żurawie przenośne HDS   Wymagania:
  • Ukończone 18 lat
  • Prawo jazdy odpowiedniej kategorii - B, C, C+E
  Wymagane dokumenty:  
  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Kserokopia prawa jazdy
  CEL SZKOLENIA Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich obsługi   CZAS TRWANIA SZKOLENIA  22h teorii i 12h praktyki   PROGRAM SZKOLENIA •  znajomość budowy i wyposażenia żurawi przeładunkowych •  znajomość działania urządzeń zabezpieczających dźwignicę •  praktyczne umiejętności obsługi i znajomości instrukcji eksploatacji żurawia przeładunkowego •  znajomość ustawy o dozorze technicznym, warunków technicznych dozoru technicznego związanych z eksploatacjom żurawi przeładunkowych •  znajomość obowiązków operatora przed, podczas i po pracy •  dobory zawiesi i określenie ich stanu technicznego •  oszacowanie masy ładunku , środka ciężkości •  znajomość przepisów BHP •  udzielanie pomocy przedlekarskiej     EGZAMIN:   Egzamin przeprowadzany przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego składa się z dwóch części:  
  1. Teoretycznej – odpowiedz pisemna lub ustna na pytania zadane przez inspektora UDT
  2. Praktycznej – obsługa żurawia
  PAMIĘTAJ ! ! !   Uprawnienia wydawane są bezterminowo ! ! !