« Doradztwo

Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat Kompetencji zawodowych   Wymagania:

  • Ukończone 18 lat

  Program szkolenia:

  • Prawo cywilne i handlowe
  • Prawo pracy
  • Finanse
  • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa
  • Informacje dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika i krajowego transportu drogowego rzeczy i osób
  • Informacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu i standardów technicznych pojazdów przeznaczonych do transportu
  • Czas pracy kierowców

Czas trwania szkolenia: 25 godzin Cena szkolenia: 900 zł Cena zawiera materiały dydaktyczne z niezbędnym materiałem do zdania egzaminu. Zajęcia trwają pięć dni,   Wymagane dokumenty:   Aby przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:   - wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu <link> do druku>   - kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł)   Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947 Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa Po szkoleniu jest organizowany państwowy egzamin w Instytucie Transportu Samochodowego   EGZAMIN: 1. Czas rozwiązywania testu składającego się z 64 pytań wynosi 120 minut. 2. Czas rozwiązywania zadania egzaminacyjnego wynosi 120 minut.