« Szkolenia

Kwalifikacja

Kwalifikacja wstępna, Kwalifikacja wstępna przyspieszona, Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Przewozu rzeczy i osób

Kurs dotyczy kierowców którzy uzyskali prawo jazdy kat. C po 10 września 2009r. lub prawo jazdy

kat. D po 10 września 2008r.

Wymagania:

 • Ukończone 21 lat (18 lat do kwalifikacji wstępnej !),
 • Posiadająca prawo jazdy kategorii B
 • Przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w roku,
 • Studiuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co najmniej 6 miesięcy,
 • Osoba mająca zamiar wykonywać przewozy drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Kserokopia prawa jazdy
 • Badanie lekarskie <link>
 • Badanie psychologiczne <link>
   

Rodzaje kursów:

 • Kwalifikacja wstępna – dla osób które mają ukończone 18 lat.
 • Kwalifikacja wstępna przyspieszona – dla osób które mają ukończone 21 lat
 • Kwalifikacja wstępna uzupełniająca – dla osób uzupełniających kategorie C lub D
   

EGZAMIN:

Test pisemny, składa się z 2 części: 1)  Test podstawowy - z 20 pytań (dopuszczalne 4 błędy), 2)  Test specjalistyczny – z 10 pytań (dopuszczalne 5 błędy),

PAMIĘTAJ ! ! !

Świadectwo ważne jest na okres 5 lat.