« Szkolenia

Urządzenia NO (NALEWAKI, TDT)

Obsługa urządzeń do napełniania i opróżnia zbiorników transportowych (TDT) klas 2, 3, 9 ADR

Wymagania:

  • Ukończone 18 lat
  • Wykształcenie zawodowe
 

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Badanie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych
    Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Kończy się egzaminem przed komisją kwalifikacyjną Transportowego Dozoru Technicznego. Uprawnienia TDT wydane w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego są ważne BEZTERMINOWO.