« Szkolenia

ADR

ADR – Przewóz Towarów Niebezpiecznych

Wymagania:

  • Ukończone 21 lat
  • Prawo jazdy odpowiedniej kategorii - B, C, C+E
 

Wymagane dokumenty:

  • Kserokopia dowodu osobistego
  • Kserokopia prawa jazdy
  • Kserokopia ważnego zaświadczenia ADR (dotyczy kierowców ubiegających się o przedłużenie ważności zaświadczenia ADR maksymalnie rok przed końcem ważności zaświadczenia ADR)
  • Zdjęcie (takie jak do prawa jazdy)
     

Rodzaje kursów:

Kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (wybuchowe) Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (promieniotwórcze)    

EGZAMIN:

Test pisemny, składa się w przypadku egzaminu kończącego: 1)  kurs podstawowy - z 30 pytań; 2)  kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – z 18 pytań; 3)  kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - z 15 pytań; 4)  kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - z 15 pytań. Czas trwania testu pisemnego, wynosi w przypadku egzaminu kończącego: 1)  kurs podstawowy – 60 minut; 2)  kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 40 minut; 3)  kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - 30 minut; 4)  kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - 30 minut.  

Każdy z egzaminów, uważa się za zdany w przypadku udzielenia przez egzaminowanego co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi !

PAMIĘTAJ ! ! !

Kurs ważny jest na okres 5 lat.

Zgłoś się do nas nawet rok wcześniej bez utraty okresu ważności zaświadczenia ADR !!!