« Szkolenia

Wózki jezdniowe

Wózki jezdniowe z napędem silnikowym   Kurs z napędem silnikowym w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych   Wymagania:
 • Ukończone 18 lat
  Wymagane dokumenty:
 • Kserokopia dowodu osobistego
Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części:
 • Część teoretyczna – przewidywany czas trwania ok.2 dni,
 • Część praktyczna – przewidywany czas trwania ok.10 h.
W ramach kursu otrzymujesz:
 • profesjonalne przygotowanie do obsługi i prowadzenia wózków zgodnie z programem szkolenia i z zasadami BHP
 • uprawnienia do pracy wózkami jezdniowymi z napędem silnikowym
 • uprawnienia do wymiany butli gazowej propan–butan (LPG)
 • materiały dydaktyczne dla operatora wózka
 • świadectwo ukończenia kursu (zgodne z wzorem MEN)
  Celem kursu na wózek widłowy jest uzyskanie przez kursanta:
 • znajomości podziału wózków jezdniowych na rodzaje, typy, odmiany, postacie i wielkości.
 • znajomości budowy wózka, jego zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne
 • znajomości urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących, ostrzegawczych
 • znajomości czynności operatora w czasie pracy z wózkami
 • umiejętności kierowania wózkiem
 • umiejętności załadowania i rozładowania towaru
 • umiejętności manewrowania wózkiem
 • wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem,
 • podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli,
 • sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych
 • wiadomości na temat obowiązujących przepisów BHP, zasad poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskie
Kursy operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym wykonujemy pod patronatem i zgodnie z programem szkolenia Ministerstwa Gospodarki. Kurs na wózki widłowe kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do obsługi wszystkich typów wózków z określonym napędem:
 • wózek widłowy jezdniowy spalinowy,
 • wózek widłowy jezdniowy akumulatorowy,
 • bezpieczna wymiana butli gazowych (LPG).
  EGZAMIN:   Egzamin przeprowadzany przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego składa się z dwóch części:  
 1. Teoretycznej – odpowiedz pisemna lub ustna na pytania zadane przez inspektora UDT
 2. Praktycznej – obsługa wózka jezdniowego
Po zakończeniu kursu na wózki widłowe wydajemy uprawnienia bezterminowe Unijne z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki na drukach MEN (Ministerstwa Edukacji Narodowej) na wszystkie rodzaje wózków jezdniowych widłowych w dwóch wersjach językowych: w języku polskim i angielskim.   PAMIĘTAJ ! ! !   Uprawnienia wydawane są bezterminowo ! ! !