« Szkolenia

Podesty ruchome/ Suwnice / Dżwigi

Posiadamy program nauczania uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego

1. Wymagania dla kandydatów:

  • a. ukończenie 18 roku życia
  • b. wykształcenie minimum podstawowe
  • c. brak przeciwwskazań do pracy jako operator

 

Kurs na suwnice, wciągniki i wciągarki przeprowadzamy w naszym ośrodku lub u klienta posiadającego odpowiednie urządzenie.

W trakcie szkolenia osoba uczestnicząca w kursie uzyska pełną wiedzę z zakresu obsługi, budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz postępowania w razie awarii lub wypadku.