Traker

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWEJ

opis szkolenia

Potrzebujesz przygotować się do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowej? Nie wiesz czego możesz się spodziewać na egzaminie CKZ?

Pomożemy Ci 🙂 Zapraszamy na szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowej.

Gwarantujemy wysoki poziom szkoleń oraz kadry dydaktycznej składającej się z doradców DGSA, inspektorów BHP, osób zarządzających transportem oraz wykwalifikowanych księgowych.

Płock

Certyfikat Kompetencji Zawodowej

1800 PLN 

30 dni roboczych

Certyfikat Kompetencji Zawodowej

podstawowe informacje

Certyfikat Kompetencji Zawodowej (CKZ) to dokument potwierdzający posiadanie określonych umiejętności i wiedzy niezbędnej do wykonywania danego zawodu. Jest on szczególnie ważny w branżach, gdzie wymagane są specjalistyczne kwalifikacje, takie jak transport, logistyka, czy budownictwo.

W Polsce certyfikat ten jest często wymagany w sektorze transportu drogowego i odnosi się do różnych rodzajów działalności transportowej. Uzyskanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowej jest konieczne, aby móc legalnie prowadzić działalność w zakresie przewozu drogowego rzeczy lub osób.

Zakres zagadnień objętych egzaminem określa załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

A. Prawo cywilne
B. Prawo handlowe
C. Prawo socjalne
D. Prawo podatkowe
E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
F. Dostęp do rynku
G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
H. Bezpieczeństwo drogowe

JAK WYGLĄDA EGZAMIN NA CERTYFIKAT?

Poniżej znajdziesz regulamin egzaminowania CPC CKZ.

ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat [PDF]

 

Z CZEGO JEST EGZAMIN NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWEJ? 

Zakres aktualnej wymaganej wiedzy znajdą Państwo poniżej:

https://www.its.waw.pl/9853,pl,Zakres-wymaganej-wiedzy.html

działalność transportowa

wymagania Wstępne

Planujesz otwarcie działalności gospodarczej w zakresie transportu rzeczy?
Będziesz musiał spełnić kilka warunków:

Dobra reputacja

Posiadać pozytywną opinię w branży, która pozwala legitymować się jako wiarygodny partner dla naszych klientów.

Dobre Finanse

Minimalna zdolność finansowa, która zapewnia, że firma posiada środki na pokrycie kosztów i utrzymanie działalności.

Baza na terenie UE

Oznacza to, że musisz mieć fizyczne biuro, garaże lub inne obiekty, które będą wykorzystywane do zarządzania działalnością.

Certyfikat

Do działalności w zakresie transportu rzeczy, konieczne jest posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych (CPC).

Aerial shot of freight truck transporting sand as construction material, top down drone pov
ważne ifnormacje

Najważniejsze pytania

Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

- wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (pobierz PDF)

- wniosek o przystąpienie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (pobierz DOCX)

- kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł)

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

Z dniem 15 sierpnia 2013 r. weszło w  życie Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837).

W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).

Wyślij zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu zgłoszenia.
Pamiętaj by podać prawidłowe dane kontaktowe.

  Zapraszamy na szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowej.

  KOMU POTRZEBNY JEST CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWEJ?

  Planujesz otwarcie działalności gospodarczej w zakresie transportu rzeczy? Będziesz musiał spełnić kilka warunków:

  • Legitymować się dobrą reputacją
  • Minimalna zdolność finansowa
  • rzeczywistą i stałą bazę na terenie Unii Europejskiej.
  • posiadanie certyfikatu kompetencji zawodowych.

  Jak zdobyć certyfikat? Opłaty na certyfikat kompetencji zawodowych

  JAK UZYSKAĆ CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM – INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ PO RAZ PIERWSZY O CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W TRANSPORCIE DROGOWYM. 

  Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (pobierz PDF)
  • wniosek o przystąpienie do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (pobierz DOCX)
  • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł)

  Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
  Instytut Transportu Samochodowego
  ul. Jagiellońska 80
  03-301 Warszawa

  PODSTAWA PRAWNA CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWEJ CKZ CPC

  Z dniem 15 sierpnia 2013 r. weszło w  życie Rozporządzenie  Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 837).

  W Polsce certyfikację kompetencji zawodowych w transporcie drogowym regulują następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 1352),
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. poz. 916).
  Jak wygląda egzamin na certyfikat? Regulamin egzaminowania certyfikatu kompetencji zawodowej CPC CKZ
   

  ZARZĄDZENIE NR 1 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia egzaminu na certyfikat [PDF]

  Z CZEGO JEST EGZAMIN NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWEJ? CZEGO SIĘ TRZEBA NAUCZYĆ DO EGZAMINU CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWEJ? CO JEST NA EGZAMINIE NA CERTYFIKAT CPC CKZ

  Zakres aktualnej wymaganej wiedzy znajdą Państwo poniżej:

  https://www.its.waw.pl/9853,pl,Zakres-wymaganej-wiedzy.html

   

  ZAKRES ZAGADNIEŃ OBJĘTYCH EGZAMINEM NA CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

  Zakres zagadnień objętych egzaminem określa załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009.

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba przystępująca do egzaminu powinna wykazać się wiedzą z niżej wyszczególnionych grup tematycznych, a w szczególności:

  A. Prawo cywilne
  B. Prawo handlowe
  C. Prawo socjalne
  D. Prawo podatkowe
  E. Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
  F. Dostęp do rynku
  G. Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
  H. Bezpieczeństwo drogowe

   

  Akty prawne do pobrania