Traker

Okresowe szkolenie kat. C – 3 dni

O kursie

Zapraszamy do szkolenia

Course Content

1. STOSOWANIE PRZEPISÓW

 • 1.2.1 Zakres przepisów transportowych
  03:11
 • 1.2.2 Stosowanie przepisów
  01:35
 • 1.2.3 Definicje w transporcie
  07:35
 • 1.2.4 Kto może zostać przewoźnikiem
  30:13
 • 1.2.5 Ryzyko utraty uprawnień
  06:35
 • 1.2.6 Działalność spedycyjna
  02:07
 • 1.2.7 Transport międzynarodowy
  14:35
 • 1.2.8 Zezwolenia międzynarodowe
  13:35
 • 1.2.9 Przewóż na potrzeby własne/C
  05:42
 • 1.2.10 Przepisy BRD/C cz.1
  16:35
 • 1.2.10 Przepisy BRD/C cz.2
  16:53
 • 1.2.11 Przepisy krajowe i międzynarodowe/C
  19:15
 • 1.2.12 Przepisy Unii Europejskiej/C
  07:05
 • 1.2.13 Rodzaje uprawnień/C
  15:05
 • 1.2.14 Dokumenty w momencie kontroli/C
  17:35
 • 1.2.15 Opłaty drogowe cz.1
  19:00
 • 1.2.15 Opłaty drogowe cz.2
  20:00
 • 1.2.16 Odpowiedzialność za naruszenia/C cz.1
  15:30
 • 1.2.16 Odpowiedzialność za naruszenia/C cz.2
  14:30
 • 1.2.17 Odwołanie od kar/C
  06:30
 • 1.2.18 Warunki techniczne/C cz.1
  19:15
 • 1.2.18 Warunki techniczne/C cz.2
  19:00
 • 1.2.19 Odpowiedzialność finansowa/C
  01:35
 • 1.2.20 Zakazy ruchu pojazdów ciężarowych/C
  03:05
 • 1.2.21 Zasady realizacji przewozów/C
  11:05
 • 1.2.22 Czas pracy kierowców-wiadomości podstawowe/C
  14:05
 • 1.2.23 Przepisy prawa/C cz.1
  21:05
 • 1.2.23 Przepisy prawa/C cz.2
  21:00
 • 1.2.23 Przepisy prawa/C cz.3
  21:00
 • 1.2.24 Tachografy analogowe/C cz.1
  16:05
 • 1.2.24 Tachografy analogowe/C cz.2
  16:00
 • 1.2.25 Tachografy cyfrowe/C cz.1
  23:35
 • 1.2.25 Tachografy cyfrowe/C cz.2
  24:00
 • 1.2.26 Kontrole drogowe dot. czasu pracy kierowców/C
  05:35
 • 1.2.27 Czas pracy – przepisy krajowe/C cz.1
  13:35
 • 1.2.27 Czas pracy – przepisy krajowe/C cz.2
  13:00
 • 1.2.28 Czas pracy kierowców przedsiębiorców/C
  05:35
 • 1.2.29 Kodeks pracy/C cz.1
  21:05
 • 1.2.29 Kodeks pracy/C cz.2
  20:30

2. BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

3. MOCOWANIE ŁADUNKU