1258

Żurawie przewoźne i przenośne

Egzamin teoretyczny - Żurawie przewoźne i przenośne

Test zawiera 15 losowych pytań po 1 na stronę

1 / 15

1. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać:

Question Image

2 / 15

2. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest

3 / 15

3. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

Question Image

4 / 15

4. Na rysunku pokazana jest:

Question Image

5 / 15

5. W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek

6 / 15

6. Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać

7 / 15

7. Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane

8 / 15

8. Zwieszenie wysięgu może być realizowane przez

9 / 15

9. Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go

10 / 15

10. Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 6,95 m:

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T:

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m:

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 20 m:

Question Image
0%