779

Żurawie przewoźne i przenośne

Egzamin teoretyczny - Żurawie przewoźne i przenośne

Test zawiera 15 losowych pytań po 1 na stronę

1 / 15

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej
1.

2 / 15

Poniższy rysunek przedstawia cechę
2.

3 / 15

3. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza

4 / 15

4. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy

5 / 15

5. Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona

6 / 15

6. Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia

7 / 15

7. Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

8 / 15

8. Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed

9 / 15

9. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

10 / 15

10. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

11 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
11.

12 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 6470 kg
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1300 kg żurawiem oznaczonym symbolem 700T
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg
15.

0%