Traker

nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

Zadzwoń teraz

+48 728 323 521

Nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

zadzwoń

+48 728 323 521

1949

Żurawie przewoźne i przenośne

Egzamin teoretyczny - Żurawie przewoźne i przenośne

Test zawiera 15 losowych pytań po 1 na stronę

1 / 15

1. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi

2 / 15

2. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

Question Image

3 / 15

3. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się

4 / 15

4. Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona

5 / 15

5. Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która

6 / 15

6. Praca żurawiem przenośnym z pęknięta podpora jest

7 / 15

7. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

8 / 15

8. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

9 / 15

9. Decyzja wydana przez UDT

10 / 15

10. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 1290 kg:

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 12,25 m:

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 20 m:

Question Image

15 / 15

15. Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia

Question Image
0%

Pokaż wszystkie kategorie