Traker

3124

Żurawie przewoźne i przenośne

Egzamin teoretyczny - Żurawie przewoźne i przenośne

Test zawiera 15 losowych pytań po 1 na stronę

1 / 15

1. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od

2 / 15

2. Na rysunku pokazana jest:

Question Image

3 / 15

3. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

Question Image

4 / 15

4. Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu

5 / 15

5. Podkładów pod podpory nie stosuje się

6 / 15

6. Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu

7 / 15

7. Sterowanie pośrednie to

8 / 15

8. Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?

9 / 15

9. Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

10 / 15

10. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m, żurawiem oznaczonym symbolem 600T:

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 17 m:

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

Question Image
0%

Pokaż wszystkie kategorie