Traker

nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

Zadzwoń teraz

+48 728 323 521

Nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

zadzwoń

+48 728 323 521

25

Kwalifikacja wstępna - egzamin

Egzamin teoretyczny - Kwalifikacja wstępna

Test zawiera 15 losowych pytań po 1 na stronę

1 / 15

1. W jakiej sytuacji kierowca samochodu
ciężarowego może korzystać z pasa ruchu
oznaczonego napisem „BUS”?

2 / 15

2. Do czego służy dźwignia umieszczona
w kabinie kierowcy którą pokazano na zdjęciu?

Question Image

3 / 15

3. Jakiej wielkości nie może przekraczać
dopuszczalna masa całkowita dwuosiowego
pojazdu samochodowego o pneumatycznym lub
równoważnym zawieszeniu kół?

Question Image

4 / 15

4. Jaką czynność powinien umieć zrealizować na
drodze kierowca samochodu ciężarowego?

5 / 15

5. Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna
zawsze towarzyszyć kierującemu samochodem
ciężarowym?

6 / 15

6. Czy wszystkie leki przeciwhistaminowe są
zabronione dla kierowców samochodów
ciężarowych?

Question Image

7 / 15

7. Od jakiego momentu należy liczyć czas spalania
alkoholu w organizmie?

Question Image

8 / 15

8. Podczas jakich warunków atmosferycznych ma
miejsce największa liczba wypadków
drogowych w Polsce?

9 / 15

9. Co jest przykładem typowego szkodliwego
czynnika w karcie ryzyka zawodu kierowcy
samochodu ciężarowego?

10 / 15

10. W jakim miejscu wydarza się największa liczba
wypadków drogowych w Polsce?

Question Image

11 / 15

11. Jaka jest wysokość kary za wykonywanie
przewozu drogowego pojazdem wyposażonym
w urządzenie rejestrujące, które nie zostało
poddane wymaganej kontroli okresowej?

12 / 15

12. Czy kierowca wykonujący u zatrudniającego go
przedsiębiorcy, przewozy na potrzeby własne
jest obowiązany do ukończenia szkolenia
okresowego?

13 / 15

13. Czym jest hamulec dekompresyjny?

14 / 15

14. Czy w lampach sygnałowych zamiast żarówek
można zainstalować źródło diodowe?

15 / 15

15. Czy znaczne obciążenie samochodu ciężarowego
może mieć wpływ na długość drogi zatrzymania
samochodu ciężarowego?

Question Image
0%

Pokaż wszystkie kategorie