Traker

1041

Podesty ruchome przejezdne

Egzamin teoretyczny - podesty ruchome przejezdne

Test zawiera 15 losowych pytań na 1 stronie

1 / 15

1. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

2 / 15

2. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

3 / 15

3. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

4 / 15

4. Obowiązki obsługującego określone są

5 / 15

5. Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego podestu operator sprawdza m.in.

6 / 15

6. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

7 / 15

7. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

8 / 15

8. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

9 / 15

9. Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to;

10 / 15

Który z oznaczonych piktogramów oznacza funkcję skrętu kół jezdnych podestu
10.

11 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
11.

12 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 4 m
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
15.

0%

Pokaż wszystkie kategorie