632

Podesty ruchome przejezdne

Egzamin teoretyczny - podesty ruchome przejezdne

Test zawiera 15 losowych pytań na 1 stronie

1 / 15

1. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

2 / 15

2. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację

3 / 15

3. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

4 / 15

4. Podczas oceny stanu technicznego podestu przed rozpoczęciem pracy operator

5 / 15

5. W przypadku podestów wyposażonych w dwa lub więcej miejsc do sterowania

6 / 15

6. Awaryjne opuszczanie w podestach wolnobieżnych nożycowych realizowane jest najczęściej

7 / 15

7. Zabezpieczenia typu mechanicznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

8 / 15

8. Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu jest

9 / 15

Wychylenie dźwigni sterującej w kierunku B powoduje
9.

10 / 15

10. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

11 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
11.

12 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
15.

0%