766

Podesty ruchome przejezdne

Egzamin teoretyczny - podesty ruchome przejezdne

Test zawiera 15 losowych pytań na 1 stronie

1 / 15

1. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

2 / 15

2. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

3 / 15

3. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

4 / 15

4. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

5 / 15

5. W ramach obsługi codziennej operator sprawdza czy

6 / 15

W oparciu o przedstawiony rysunek określ prawidłowe parametry podestu
6.

7 / 15

Wybór pozycji A w przedstawionym rysunku oznacza
7.

8 / 15

Przedstawiony rysunek określa
8.

9 / 15

9. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

10 / 15

10. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

11 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalna dopuszczalna ilość osób jaką można podnieść na wysokość 24 m
11.

12 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 21 m i wysięgu 11 m
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 26 m i wysięgu 7 m
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 22 m i wysięgu 9 m
15.

0%