565

Podesty ruchome przejezdne

Egzamin teoretyczny - podesty ruchome przejezdne

Test zawiera 15 losowych pytań na 1 stronie

1 / 15

1. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

2 / 15

2. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

3 / 15

3. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w podestach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać

4 / 15

4. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 kV wynosi

5 / 15

5. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

6 / 15

6. Zabezpieczenia typu elektrycznego spotykane w podestach ruchomych przejezdnych to

7 / 15

7. Podesty ruchome są przeznaczone do

8 / 15

8. Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej

9 / 15

9. Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych podestów

10 / 15

10. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

11 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
11.

12 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 18 m i wysięgu 8 m
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 15 m i wysięgu 11 m
15.

0%