Traker

nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

Zadzwoń teraz

+48 728 323 521

Nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

zadzwoń

+48 728 323 521

930

Podesty ruchome przejezdne

Egzamin teoretyczny - podesty ruchome przejezdne

Test zawiera 15 losowych pytań na 1 stronie

1 / 15

1. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

2 / 15

2. O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi

3 / 15

3. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w podestach przeprowadza się

4 / 15

4. Bezpieczna odległość podestu od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 kV wynosi

5 / 15

5. Bezpieczna odległość rozstawienia podestu od krawędzi wykopu zależy od

6 / 15

6. Która z czynności jest szczególnie niebezpieczna podczas wykonywania prac na maksymalnym wysięgu?

7 / 15

7. Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym podestu może być realizowane w sposób

8 / 15

8. Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym podestu jest

9 / 15

9. Paląca się lampka ostrzegawcza przy pokazanym symbolu graficznym występującym w niektórych podestach oznacza

10 / 15

10. Składnikiem wykresu pola pracy podestu nie jest

11 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
11.

12 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 12 m i wysięgu 4 m
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż poprawne parametry pracy podestu
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy wskaż maksymalny wysięg platformy roboczej obciążonej masa 215hg uniesionej na wysokość 22 m
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony wykres pola pracy określ maksymalne dopuszczalne obciążenie platformy roboczej uniesionej na wysokość 19 m i wysięgu 11 m
15.

0%

Pokaż wszystkie kategorie