1379

Wózki widłowe specjalizowane - egzamin

Egzamin teoretyczny - Wózki widłowe specjalizowane

Test zawiera 15 losowych pytań po 1 na stronę

1 / 15

1. W przypadku awarii wózka, przy podniesionej kabinie operator powinien

2 / 15

2. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

3 / 15

3. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

4 / 15

4. Wylot zaworu butli gazowej powinien być skierowany

5 / 15

5. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

6 / 15

6. O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalne odchylenie od pionowego położenia masztu obciążonego ciężarem nominalnym, spowodowane wewnętrznym przeciekiem w układzie wychyłu nie powinno przekroczyć

7 / 15

7. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

8 / 15

8. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

9 / 15

9. Dozorem technicznym nazywamy :

10 / 15

10. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

11 / 15

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0
11.

12 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B
15.

0%