991

Wózki widłowe specjalizowane - egzamin

Egzamin teoretyczny - Wózki widłowe specjalizowane

Test zawiera 15 losowych pytań po 1 na stronę

1 / 15

1. Podczas wjazdu na pochyła rampę wózkiem jezdniowym podnośnikowym z ładunkiem ograniczającym widoczność, operator

2 / 15

2. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

3 / 15

3. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

4 / 15

4. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

5 / 15

5. Akumulatory kwasowe można ładować

6 / 15

6. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

7 / 15

7. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

8 / 15

8. Instrukcja stanowiskowa :

9 / 15

9. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

10 / 15

10. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

11 / 15

Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może
11.

12 / 15

Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 1,5 t
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można bezpiecznie podnieść na wysokość 4000 mm, pobierając od strony A
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony B
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A
15.

0%