602

Wózki widłowe specjalizowane - egzamin

Egzamin teoretyczny - Wózki widłowe specjalizowane

Test zawiera 15 losowych pytań po 1 na stronę

1 / 15

1. Elementem mającym na celu zapewnienie prawidłowej pozycji obsługującego wózek z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, może być

2 / 15

2. W przypadku awarii układu hydraulicznego przy podniesionej kabinie i braku możliwości awaryjnego opuszczenia kabiny operator powinien

3 / 15

3. Wózek może stracić stateczność na skutek

4 / 15

4. Podczas jazdy wózkiem podnośnikowym z ładunkiem na widłach należy

5 / 15

5. Obowiązkiem operatora wózków jezdniowych podnośnikowych jest

6 / 15

6. Jakie elementy maja wpływ na stateczność wózka podnośnikowego czołowego?

7 / 15

7. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

8 / 15

8. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

9 / 15

9. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

10 / 15

10. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

11 / 15

Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalna wysokość można podnieść ładunek o masie 3t
11.

12 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A
15.

0%