Traker

3666

Wózki widłowe specjalizowane - egzamin

Egzamin teoretyczny - Wózki widłowe specjalizowane

Test zawiera 15 losowych pytań po 1 na stronę

1 / 15

1. Urządzeniem zabezpieczającym operatora przed przygnieceniem lub wypadnięciem instalowanym w wózkach z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem może być

2 / 15

2. Po zamontowaniu dodatkowego osprzętu wymiennego należy

3 / 15

3. Przyczyna utraty stateczności wózka może być

4 / 15

4. Po zakończeniu pracy operator powinien

5 / 15

5. Jakie elementy bezpieczeństwa chronią operatora w przypadku utraty stateczności wózka podnośnikowego czołowego?

6 / 15

6. Parametry podane przez producenta na tabliczce znamionowej akumulatorów to

7 / 15

7. W przypadku wzrostu ciśnienia nadmiar oleju odprowadzany jest

8 / 15

8. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

9 / 15

9. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

10 / 15

10. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

11 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A
11.

12 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B
12.

13 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A
13.

14 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony A
14.

15 / 15

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m
15.

0%

Pokaż wszystkie kategorie