1219

Wózki widłowe

Egzamin teoretyczny - wózki widłowe

Test zawiera 15 losowych pytań, po 1 na stronie

1 / 15

1. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

2 / 15

2. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

3 / 15

3. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

4 / 15

4. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia Obsługujący

5 / 15

5. W skład układu mechanizmu podnoszenia wchodzi

6 / 15

6. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

7 / 15

7. W przypadku stwierdzenia sytuacji niebezpiecznej operator wózka ma obowiązek

8 / 15

8. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

9 / 15

9. Opis próby sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego opisuje

10 / 15

10. Na co powinien zwrócić uwagę operator podczas wymiany baterii trakcyjnych?

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 2 m x 2 m

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

0%