498

Wózki widłowe

Egzamin teoretyczny - wózki widłowe

Test zawiera 15 losowych pytań, po 1 na stronie

1 / 15

1. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

2 / 15

2. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

3 / 15

3. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

4 / 15

4. Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

5 / 15

5. Wyłączni bezpieczeństwa STOP jest

6 / 15

6. Praca wózkiem jezdniowym podnośnikowym ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się

7 / 15

7. Optymalne obciążenie potrzebne do przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wynosi

8 / 15

8. Po zakończeniu pracy operator powinien

9 / 15

9. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego działania hamulca pomocniczego, operator

10 / 15

10. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku A

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

0%