Traker

nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

Zadzwoń teraz

+48 728 323 521

Nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

zadzwoń

+48 728 323 521

1807

Wózki widłowe

Egzamin teoretyczny - wózki widłowe

Test zawiera 15 losowych pytań, po 1 na stronie

1 / 15

1. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

2 / 15

2. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

3 / 15

3. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

4 / 15

4. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

5 / 15

5. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

6 / 15

6. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

7 / 15

7. Praca wózkiem z zamontowanymi przedłużkami do wideł jest dozwolona w przypadku gdy

8 / 15

8. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

9 / 15

9. W przypadku stwierdzenia wycieku płynu hamulcowego, operator powinien

10 / 15

10. Jeżeli instrukcja wózka nie stanowi inaczej, minimalna dopuszczalna grubość poziomej części wideł zmierzona w pobliżu ich naroża (piety) wynosi

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 5000 mm

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony A

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

0%

Pokaż wszystkie kategorie