Traker

2288

Wózki widłowe

Egzamin teoretyczny - wózki widłowe

Test zawiera 15 losowych pytań, po 1 na stronie

1 / 15

1. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

2 / 15

2. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

3 / 15

3. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

4 / 15

4. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

5 / 15

5. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

6 / 15

6. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

7 / 15

7. Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego określa

8 / 15

8. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

9 / 15

9. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

10 / 15

10. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

11 / 15

11. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek wskaż, na który regał lub regały można postawić ładunek

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6 m

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalna masę ładunku, o wymiarach podstawy 1,6 m x 1,6 m

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

0%

Pokaż wszystkie kategorie