Traker

kurs adr

opis szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami związanymi z przewozem towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji, które pozwolą zminimalizować ryzyko wypadków. W przypadku wystąpienia wypadku, kierowcy zdobędą wiedzę niezbędną do podjęcia działań ograniczających skutki zdarzenia oraz zapewniających bezpieczeństwo ich samych, innych osób i środowiska.

Płock

Przewóz Towarów Niebezpiecznych

od 600 do 800 PLN

Przewóz Towarów Niebezpiecznych

ważne informacje

Szkolenie to stanowi fundament dla wszystkich kursów przeznaczonych dla kierowców przewożących towary niebezpieczne.

W ramach kursu ADR, uczestnicy nauczą się przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych, właściwego oznakowania pojazdów, stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz procedur awaryjnych.

Dzięki temu szkoleniu, kierowcy będą lepiej przygotowani do wykonywania swoich obowiązków w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi normami prawnymi.

Kurs ADR skierowany jest do kierowców którzy chcą wykonywać przewóz materiałów niebezpiecznych. Kurs jest jednym z wymogów międzynarodowej konwencji ADR dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.

Kurs ADR podstawowy (3 dni)

Kurs specjalistyczny w zakresie
przewozu w cysternach (2 dni)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1 (1 dzień)

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7 (1 dzień)

Aby przystąpić do kursu ADR specjalistycznego najpierw musisz posiadać kurs ADR początkowy podstawowy!

dodaktowe informacje

Pamiętaj o tym!

Kurs ważny jest 5 lat

Pamiętaj o tym, że szkolenie ADR, jest ważne tylko przez 5 lat, po tym okresie musisz przejść szkolenie ponownie.

zaświadczenie adr

Przedłużyć zaświadczenie ADR możesz nawet rok wcześniej! Bez utraty ważności uprawnień.

ważne ifnormacje

egzamin końcowy

Egzamin jest przeprowadzany w formie testu pisemnego.

Kurs podstawowy
30 pytań, czas trwania 60 min.

Specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach
18 pytań, czas trwania 40 min.

Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1
15 pytań, czas trwania 30 min.

Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7
15 pytań, czas trwania 30 min.

Każdy z egzaminów, uważa się za zdany w przypadku udzielenia przez egzaminowanego co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi!

czego potrzebujesz?

wymagania Wstępne

Zdjęcie

Kandydat zobowiązany jest do dostarczenia aktualnego zdjęcia zgodnego z ustawowymi wymogami.

zaświadczenie ADR

Dotyczy kierowców ubiegających się o przedłużenie ważności zaświadczenia ADR

Ukończone 21 lat

Kursant musi mieć ukończone co najmniej 21 lat w chwili rozpoczęcia kursu.

Wymogi ustawowe

Kursant musi spełniać wymogi określone w ustawie o transporcie i ruchu drogowym.

Przewóz Towarów Niebezpiecznych

koszt kursu

Egzamin oraz zaświadczenie ADR w cenie kursu

Podstawowego 600 zł

Specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach 600 zł

Podstawowy + specjalistyczny przewóz w cysternach 800 zł

Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów Klasy 1
(dla 1 osoby 700 zł, powyżej 5 osób 550 zł)

Specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych Klasy 7 
(dla 1 osoby 700 zł, pow. 5 osób 550 zł)

dla Ciebie wszystko

co oferujemy?

Zdawalność

Możemy pochwalić się 97% zdawalnością dzięki wysokiej jakości szkoleń i wykwalifikowanej kadrze instruktorskiej.

Teoria

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną kadrę, która przekazuje wiedzę niezbędną do zdania egzamin.

Materiały

Zapewniamy pełen zestaw materiałów dydaktycznych, które wspomagają naukę i pozwalają przygotować się do egzaminów.

Testy online

Każdy kursant otrzymuje dostęp do testów online, co pozwala na naukę do egzaminów w dowolnym miejscu i czasie.

Wyślij zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu zgłoszenia.
Pamiętaj by podać prawidłowe dane kontaktowe.