Traker

podesty ruchome

opis szkolenia

Celem kursu na podesty ruchome jest zapewnienie uczestnikom odpowiedniego przeszkolenia i przygotowania do bezpiecznej i efektywnej pracy z tymi urządzeniami. 

Płock

Podesty Ruchome

950 PLN 

Podesty Ruchome

ważne informacje

 • Materiały dydaktyczne
 • Dostęp do platformy szkoleniowej
 • Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne na własnym sprzęcie
 • Szkolenia w językach angielskim, ukraińskim i bośniackim
 • Możliwość szkolenia indywidualnego 1:1 z instruktorem 

Egzamin składa się części teoretycznej i praktycznej

Część teoretyczna: Test pisemny w który składa się z 15 pytań wielokrotnego wyboru. Aby zdać uczestnik musi odpowiedzieć na co najmniej 11 pytań.

Część praktyczna: obsługa podestu ruchomego

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne jak i praktyczne i trwa 3 dni.

czego potrzebujesz?

wymagania Wstępne

ukończone 18 lat

Kursant musi mieć ukończone co najmniej 18 lat w chwili rozpoczęcia kursu.

Wykształcenie podstawowe

Kandydat musi posiadać wykształcenie podstawowe jako minimalny poziom edukacji.

ważne ifnormacje

Najważniejsze pytania

 • Operatorzy podestów ruchomych: Osoby odpowiedzialne za obsługę i użytkowanie podestów ruchomych w różnych branżach, takich jak budownictwo, instalacje elektryczne, remonty, sprzątanie czy inne prace na wysokości.
 • Pracownicy branży budowlanej: Podesty ruchome są szeroko wykorzystywane na placach budowy do pracy na wysokości, więc to szkolenie jest ważne dla pracowników budowlanych.
 • Technicy i pracownicy serwisu: Osoby zajmujące się konserwacją, naprawami i serwisem podestów ruchomych również powinny być przeszkolone w zakresie bezpiecznej obsługi i napraw tych urządzeń.
 • Pracownicy konserwacji i utrzymania: Podesty ruchome są używane do różnych zadań konserwacyjnych, na przykład w utrzymaniu zieleni, oświetlenia ulicznego itp. Dlatego pracownicy tych dziedzin mogą być uczestnikami szkolenia.
 • Osoby planujące karierę jako operatorzy podestów ruchomych: Szkolenie może być atrakcyjne dla osób, które chcą rozpocząć karierę jako operatorzy specjalistycznych maszyn, takich jak podesty ruchome, i potrzebują odpowiednich kwalifikacji i certyfikatów.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu części egzaminu UDT ma 30 dni na wydanie uprawnień. Uprawnia są ważne na 5 lat.

Przedłużyć uprawnienia UDT można poprzez złożenie wniosku do UDT na 3 miesiące przed wygaśnięciem  terminu ważności zaświadczenia.

Podesty Ruchome

dodatkowe informacje

Główne cele szkolenia to:

 1. Bezpieczeństwo: Priorytetem jest nauczenie uczestników zasad bezpiecznej pracy z podestami ruchomymi. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z używaniem podestów, a także nauczą się odpowiednich procedur i praktyk bezpieczeństwa.
 2. Zrozumienie działania podestów ruchomych: Kurs zapoznaje uczestników z budową, mechanizmami i funkcjami podestów ruchomych. Operatorzy nauczą się obsługi urządzenia, w tym sterowania, ustawiania wysokości, obrotu i innych parametrów pracy.
 3. Przepisy i normy: Uczestnicy poznają obowiązujące przepisy, normy i wymogi dotyczące użytkowania podestów ruchomych. Znajomość regulacji prawnych jest kluczowa dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.
 4. Identyfikacja i ocena ryzyka: Operatorzy nauczą się identyfikować potencjalne zagrożenia i oceniać ryzyko związane z danymi zadaniami. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji w celu minimalizacji ryzyka jest niezwykle ważna.
 5. Praktyczne umiejętności: Szkolenie obejmuje część praktyczną, podczas której uczestnicy nabywają umiejętności obsługi podestów ruchomych w praktyce. Nauczą się prawidłowego wznoszenia, opuszczania, stabilizowania i przemieszczania podestu.
 6. Egzamin i certyfikacja: Na zakończenie szkolenia przeprowadzany jest egzamin, który ocenia wiedzę i umiejętności uczestników. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu operatorzy otrzymują certyfikat lub uprawnienia, potwierdzające ich zdolność do pracy jako operatorzy podestów ruchomych.

Wyślij zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu zgłoszenia.
Pamiętaj by podać prawidłowe dane kontaktowe.