Traker

nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

Zadzwoń teraz

+48 728 323 521

Nasza lokalizacja

Płock, Dobrzyńska 13/1

zadzwoń

+48 728 323 521

0

Nauka kwalifikacja wstępna

Egzamin teoretyczny - kwalifikacja wstępna

1 / 500

1. W jakiej sytuacji kierowca samochodu
ciężarowego może korzystać z pasa ruchu
oznaczonego napisem „BUS”?

2 / 500

2. Jakiego zachowania wymagają przepisy ruchu
drogowego od kierującego samochodem
ciężarowym, który realizuje manewr wymijania?

3 / 500

3. Czym jest układ ESP w samochodzie
ciężarowym z naczepą?

4 / 500

4. Czy przepisy zabraniają korzystania z retardera
podczas jazdy samochodem ciężarowym na
śliskich nawierzchniach?

5 / 500

5. Jaki między innymi cel ma redukcja biegów
w samochodzie ciężarowym podczas
zmniejszania prędkości jazdy?

6 / 500

6. Który z przedstawionych sposobów zmiany
biegu na wyższy ze względów eksploatacyjnych
jest niewłaściwy

7 / 500

7. Czy w przypadku wytworzenia się parafiny
w oleju napędowym i zatkaniu filtra podczas
niskich temperatur, wskazane jest ogrzanie
zakrzepniętego paliwa niewielkim ogniem
w postaci pochodni?

8 / 500

8. Czy elektronicznie sterowany pneumatyczny
układ hamulcowy (system EBS) zwiększa
bezpieczeństwo manewru hamowania
samochodem ciężarowym z naczepą lub
przyczepą?

9 / 500

9. Jakie 3 zasadnicze elementy wchodzą w skład
całkowitej drogi zatrzymania samochodu
ciężarowego?

10 / 500

10. O czym informują wskaźniki wskazane
strzałkami?

Question Image

11 / 500

11. Czy w przypadku takiego oznaczenia na dźwigni
zmiany biegów, możliwe jest korzystanie z
manualnego trybu zmiany biegów?

Question Image

12 / 500

12. Jakie negatywne skutki może spowodować
eksploatacja pojazdu wyposażonego w układ
SCR bez dodatku płynu adblue?

13 / 500

13. Czy obecnie, jedyną możliwością uzyskania
emisji spalin spełniającą normę EURO V jest
stosowanie dodatku adblue we wszystkich tego
typu pojazdach?

14 / 500

14. Co to jest układ SCR?

15 / 500

15. Czy ładunek o większej masie, może mieć
wpływ na drogę hamowania pojazdu
ciężarowego, zjeżdżającego ze wzniesienia?

16 / 500

16. Czy ładunek o większej masie, może mieć
wpływ na możliwość ruszenia pojazdu
ciężarowego pod górę?

17 / 500

17. Czy w przypadku awaryjnego hamowania
system zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania (ABS), umożliwia zmianę toru
ruchu?

18 / 500

18. Czy w przypadku awaryjnego hamowania,
system zapobiegający blokowaniu kół podczas
hamowania (ABS), umożliwia zmianę toru
ruchu?

19 / 500

19. Czy utrzymywanie właściwego ciśnienia
w oponach ma wpływ na zużycie paliwa?

20 / 500

20. Na co ma wpływ utrzymywanie
w niewłaściwym stanie technicznym tłumików
układu wydechowego w pojeździe
wyposażonym w pneumatyczny układ
hamulcowy?

21 / 500

21. Który przycisk służy do włączenia świateł
awaryjnych?

Question Image

22 / 500

22. Jaki element jest widoczny na zdjęciu?

Question Image

23 / 500

23. Czy od elementu zaznaczonego na zdjęciu
zależy bezpieczeństwo ruchu?

Question Image

24 / 500

24. O czystość których ze świateł widocznych na
zdjęciu należy zadbać przed wyruszeniem
w drogę samochodem ciężarowym?

Question Image

25 / 500

25. Do czego służy wskaźnik pokazany na zdjęciu?

Question Image

26 / 500

26. Do czego służy dźwignia umieszczona
w kabinie kierowcy którą pokazano na zdjęciu?

Question Image

27 / 500

27. W jakiej sytuacji używa się dźwigni hamulca
pomocniczego pokazanej na zdjęciu?

Question Image

28 / 500

28. Ile razy w przybliżeniu zwiększy się długość
hamowania pojazdu samochodowego, jeżeli
prędkość wzrośnie dwukrotnie?

29 / 500

29. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie
lusterek w samochodzie ciężarowym?

Question Image

30 / 500

30. Jakiego typu zbiorniki przedstawiono na
zdjęciu?

Question Image

31 / 500

31. Jaki element samochodu ciężarowego
przedstawiono na zdjęciu?

Question Image

32 / 500

32. Kiedy mogą być włączone czujniki
ultradźwiękowe pomagające przy parkowaniu
w trakcie cofania?

33 / 500

33. Co to jest układ ESP w samochodzie
ciężarowym?

34 / 500

34. Ile wynosi droga hamowania samochodu
ciężarowego o masie całkowitej 24 t jadącego z
prędkością początkową równą 80 km/h na
równej i wilgotnej nawierzchni jezdni?

35 / 500

35. Czy ustawienie lustra głównego samochodu
ciężarowego w tej sytuacji jest optymalne ze
względu na możliwość obserwacji otoczenia do
tyłu?

Question Image

36 / 500

36. Ile metrów w czasie 3 sekund pokonuje pojazd
jadący z prędkością 90 km/h?

37 / 500

37. Czy w celu zmniejszenia zużycia paliwa wolno
dodawać do oleju napędowego dodatki
uszlachetniające?

38 / 500

38. Co oznacza przemieszczenie się wskaźnika
zaznaczonego na zdjęciu na czerwone pole?

Question Image

39 / 500

39. O czym powinien wiedzieć kierowca, jeśli
wskaźnik zaznaczony na zdjęciu, przemieści się
w zakres wskazujący poniżej 1/4?

Question Image

40 / 500

40. Kiedy należy skontrolować właściwe ustawienie
lusterek w samochodzie ciężarowym?

Question Image

41 / 500

41. W jakiej sytuacji używa się dźwigni hamulca
pomocniczego, którą pokazano na zdjęciu?

Question Image

42 / 500

42. Jakie powinny być wskazania obrotomierza w
czasie jazdy samochodem ciężarowym?

Question Image

43 / 500

43. Do czego służy duży wskaźnik pokazany na
zdjęciu?

Question Image

44 / 500

44. Kierowca samochodu ciężarowego powinien
wiedzieć, że tarcza hamulcowa (wskazana na
zdjęciu):

Question Image

45 / 500

45. Jakie zbiorniki przedstawiono na zdjęciu?

Question Image

46 / 500

46. Jak określa się wg obowiązujących przepisów
pojazd samochodowy, który konstrukcyjnie
przeznaczony jest do przewozu ładunków oraz
osób w liczbie od 4 do 9 wraz z kierowcą?

47 / 500

47. Czy równomierne rozmieszczenie ładunku na
skrzyni ładunkowej ma wpływ na
bezpieczeństwo jazdy?

48 / 500

48. Jaka siła może spowodować przemieszczenie się
ładunku podczas hamowania?

Question Image

49 / 500

49. Która z wymienionych metod mocowania, jest
związana z mocowaniem ładunków
w transporcie drogowym rzeczy?

50 / 500

50. Czy siła bezwładności, może oddziaływać na
przewożony ładunek podczas hamowania?

51 / 500

51. Czy zwiększone zużycie paliwa może zależeć od
nieprawidłowego ciśnienia powietrza
w ogumieniu?

52 / 500

52. Jaka siła, działająca na łuku drogi na
nieobciążony samochód ciężarowy, może
spowodować wywrócenie się pojazdu?

53 / 500

53. Czy działająca na pojazd podczas jazdy po łuku
drogi siła odśrodkowa, może zagrażać
bezpieczeństwu samochodu ciężarowego
obciążonego ładunkiem?

54 / 500

54. Czy ładunek przewożony w przyczepie typu
„tandem” może być rozmieszczony w dowolny
sposób?

Question Image

55 / 500

55. Czy w przypadku przewożenia ładunków
sypkich, ich równomierne rozmieszczenie może
wpływać na bezpieczeństwo jazdy?

Question Image

56 / 500

56. Czy przed wyjechaniem w drogę kierowca
powinien sprawdzić prawidłowość mocowania
przewożonego ładunku?

57 / 500

57. Czy właściwe rozłożenie ładunku w pojeździe
ma wpływ na eksploatację pojazdu?

58 / 500

58. Jaka siła może spowodować przemieszczenie
lub wyrzucenie ładunku z pojazdu?

Question Image

59 / 500

59. Ile środków mocujących wymaganych jest przy
mocowaniu ładunku ukośnie odciągami?

60 / 500

60. Na czym polega mocowanie bezpośrednie
ładunku przez owinięcie?

61 / 500

61. W którym z podanych przykładów
zabezpieczenia ładunku nie są wymagane pasy
mocujące?

Question Image

62 / 500

62. Jak powinien zachować się kierujący
samochodem ciężarowym wyposażonym w
układ ESP podczas pokonywania łuku drogi?

Question Image

63 / 500

63. Jaki sposób hamowania powinien zastosować
kierowca samochodu ciężarowego na śliskiej
nawierzchni drogi?

Question Image

64 / 500

64. Czy słyszalny ubytek powietrza z
pneumatycznego układu hamulcowego pozwala
na dalszą jazdę samochodem ciężarowym?

Question Image

65 / 500

65. Co to jest elastyczność silnika?

Question Image

66 / 500

66. Od czego mogą zależeć opory toczenia,
działające na pojazd?

67 / 500

67. W jakiej sytuacji silnik samochodu ciężarowego
zużywa większą ilość paliwa (na tej samej trasie
przejazdu)?

Question Image

68 / 500

68. Czy w czasie wymiany koła w samochodzie
ciężarowym załoga powinna go opuścić?

Question Image

69 / 500

69. Jaka może być przyczyna przechylenia się
pojazdu widocznego na zdjęciu?

Question Image

70 / 500

70. Czy przekroczenie dopuszczalnej masy
całkowitej pojazdu, ma wpływ na długość drogi
hamowania?

Question Image

71 / 500

71. Ile maksymalnie może wynosić długość pojazdu
członowego?

Question Image

72 / 500

72. Ile maksymalnie może wynosić długość zespołu
pojazdów złożonego z pojazdu silnikowego
i przyczepy?

Question Image

73 / 500

73. Jakiej wielkości nie może przekraczać
dopuszczalna masa całkowita dwuosiowego
pojazdu samochodowego o pneumatycznym lub
równoważnym zawieszeniu kół?

Question Image

74 / 500

74. Czy rzeczywista masa całkowita pojazdu ma
wpływ na długość drogi hamowania?

Question Image

75 / 500

75. O czym powinien pamiętać kierujący
samochodem ciężarowym o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t przed
wjazdem na drogę oznaczoną tym znakiem?

Question Image

76 / 500

76. W jaki sposób powinien być rozłożony ładunek
w pojeździe w prawidłowy sposób?

Question Image

77 / 500

77. Jak powinien zachować się kierujący
samochodem ciężarowym przewożącym ładunek
o dużej masie podczas realizacji manewru
hamowania:

Question Image

78 / 500

78. O czym powinien pamiętać kierowca pojazdu
przewożącego ładunek o znacznej masie,
przejeżdżając przez przejazd kolejowy
oznaczony takim zestawem znaków?

Question Image

79 / 500

79. O czym powinien pamiętać kierujący
samochodem ciężarowym widząc ten znak?

Question Image

80 / 500

80. Którą drogą oznaczoną takimi znakami może
jechać kierujący samochodem ciężarowym
o nacisku osi odpowiadającemu masie 10 t?

Question Image

81 / 500

81. Przed czym należy zabezpieczać ładunek
w postaci stalowych rur i blachy?

82 / 500

82. Która z tabliczek umieszczonych pod znakiem
ostrzegawczym ostrzegać może kierującego
samochodem ciężarowym, który przewozi
ładunek o znacznej masie, o możliwości
wystąpienia zaburzeń stateczności pojazdu?

Question Image

83 / 500

83. W jaki sposób nakładki poślizgowe na
krawędziach mocowanego ładunku wpływają na
jego zabezpieczenie?

84 / 500

84. Czego może spodziewać się kierujący
samochodem ciężarowym przewożącym ładunek
o dużej masie widząc ten znak?

Question Image

85 / 500

85. O czym powinien pamiętać kierujący
samochodem ciężarowym przewożącym ładunek
o dużej masie, widząc ten znak?

Question Image

86 / 500

86. Czy kierujący samochodem ciężarowym może
jechać pasem ruchu oznaczonym takim
znakiem?

Question Image

87 / 500

87. Czego może spodziewać się kierujący
samochodem ciężarowym, przewożąc ładunek
o znacznej masie, widząc ten znak?

Question Image

88 / 500

88. Jaką technikę jazdy powinien stosować
kierujący samochodem ciężarowym, przewożąc
ładunek o dużej masie widząc ten znak?

Question Image

89 / 500

89. W jakiej sytuacji kierujący wypełnionym
ładunkiem samochodem ciężarowym, powinien
sprawdzić stan ładunku?

90 / 500

90. Jaki wpływ na stabilność toru jazdy samochodu
ciężarowego, mogą mieć silne boczne
podmuchy wiatru?

91 / 500

91. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa
o udźwigu 1t, zamontowana na samochodzie
ciężarowym podlega obowiązkowej rejestracji
w Urzędzie Dozoru Technicznego?

Question Image

92 / 500

92. Czy hydrauliczny żuraw załadunkowy o
udźwigu 2 t zamontowany na samochodzie
ciężarowym podlega obowiązkowej rejestracji
w Urzędzie Dozoru Technicznego?

Question Image

93 / 500

93. O czym powinien pamiętać kierowca
samochodu ciężarowego podczas realizacji
załadunku?

Question Image

94 / 500

94. O czym powinien pamiętać kierowca
samochodu ciężarowego, poruszając się z
ładunkiem o dużej masie?

Question Image

95 / 500

95. Czy kierowca samochodu ciężarowego
w sytuacji pokazanej na zdjęciu, postępuje
prawidłowo?

Question Image

96 / 500

96. Czy częsta zmiana pasa ruchu obciążonym
ładunkiem samochodem ciężarowym ma wpływ
na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Question Image

97 / 500

97. Kto ma obowiązek okazywać podczas przewozu
świadectwo kierowcy?

Question Image

98 / 500

98. Jakiego wymogu nie musi spełnić
przedsiębiorca w celu uzyskania zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego?

Question Image

99 / 500

99. Czy utrata wymogu dobrej reputacji przez
przewoźnika drogowego może spowodować
cofnięcie zezwolenia na wykonywanie zawodu
przewoźnika drogowego?

Question Image

100 / 500

100. Czy kierowca samochodu ciężarowego
zatrudniony w firmie transportowej na umowę
o pracę na pełny etat, ma prawo odmówić
wykonywania przydzielonych zadań
przewozowych?

101 / 500

101. Czy kierowca zatrudniony na umowę o pracę
może odmówić wykonania zleconego zadania,
jeśli koliduje ono z jego prywatnymi zajęciami?

102 / 500

102. Jaka jest przewidziana kara dla kierowcy za
wykonywanie przewozu drogowego bez ważnej
karty kierowcy lub z kartą uszkodzoną po
upływie dopuszczalnego okresu kierowania
pojazdem?

103 / 500

103. Jakie sankcje mogą grozić kierowcy samochodu
ciężarowego za samowolne fałszowanie
dokumentacji przewozowej lub innych
dokumentów oraz fałszowanie podpisów na
dokumentach?

Question Image

104 / 500

104. Jaką czynność powinien umieć zrealizować na
drodze kierowca samochodu ciężarowego?

105 / 500

105. Jak powinien zachować się kierowca, któremu
pracodawca zlecił wykonanie zadania
przewozowego z innym kierowcą, którego nie
darzy sympatią?

106 / 500

106. Czy kierowca samochodu ciężarowego może
używać mało schludnego ubioru, przewidując
potencjalną awarię pojazdu?

107 / 500

107. Czy kierowca pracownik samochodu
ciężarowego może sam decydować o rozkładzie
czasu swojej pracy w przypadku doboru zadań
przewozowych przez pracodawcę?

108 / 500

108. Czy utrzymanie pojazdów przewoźnika we
właściwym stanie technicznym ma wpływ na
poprawę wizerunku firmy?

109 / 500

109. Czy chętna i miła współpraca kierowcy
z odbiorcą i nadawcą przewożonego towaru
może mieć wpływ na zwiększenie obrotów
przedsiębiorstwa?

110 / 500

110. Czy niegrzeczne zachowanie kierowcy podczas
załadunku i wyładunku towaru ma wpływ na
wizerunek przewoźnika?

111 / 500

111. Czy ubiór kierowcy ma wpływ na wizerunek
przewoźnika?

112 / 500

112. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za
samowolną ingerencję w pracę tachografu?

Question Image

113 / 500

113. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za
używanie tej samej wykresówki lub karty
kierowcy przez kilku kierowców?

Question Image

114 / 500

114. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za
używanie tej samej wykresówki lub karty
kierowcy przez kilku kierowców?

115 / 500

115. Czy sprawdzenie kompletności dokumentów
przewozowych przez kierowcę poprawia jakość
usługi?

116 / 500

116. Co kierowca powinien zawsze posiadać
w pojeździe w trakcie wykonywania przewozu
zarobkowego?

117 / 500

117. Czy Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
może samodzielnie zatrzymać do kontroli pojazd
samochodowy?

Question Image

118 / 500

118. Czy Inspektor Inspekcji Transportu Drogowego
posiada prawo kontrolowania przedsiębiorstwa
transportowego i jego właściciela
(przedsiębiorcy)?

Question Image

119 / 500

119. Której z niżej podanych czynności kontrolnych
nie może wykonać funkcjonariusz Straży
Granicznej?

Question Image

120 / 500

120. Kiedy funkcjonariusz Straży Granicznej może
nie zezwolić na wjazd samochodu ciężarowego
na teren Polski?

Question Image

121 / 500

121. Jak powinien zachować się kierowca
w przypadku zatrzymania pojazdu przez
policjanta dla celów kontroli?

Question Image

122 / 500

122. Czego kierowca może żądać od policjanta
podczas kontroli drogowej?

Question Image

123 / 500

123. W jakim miejscu na drodze należy zatrzymać
samochód ciężarowy po nadaniu sygnału przez
Policjanta do zatrzymania w celu
przeprowadzenia kontroli drogowej?

Question Image

124 / 500

124. Czy policjant nie umundurowany może
zatrzymać pojazd w obszarze zabudowanym?

Question Image

125 / 500

125. Do jakich czynności należą czynności zdawczo-
odbiorcze związane z rozpoczęciem lub

zakończeniem pracy pojazdu?

 

Question Image

126 / 500

126. Która z wymienionych czynności obsługi
codziennej należy do kierowcy samochodu
ciężarowego?

Question Image

127 / 500

127. Kiedy kierowca powinien wykonywać obsługę
codzienną pojazdu?

Question Image

128 / 500

128. Co między innymi należy do czynności obsługi
codziennej?

Question Image

129 / 500

129. Co jest celem konserwacji pojazdu?

Question Image

130 / 500

130. Czy zachowanie kierowcy w stosunku do
klientów ma wpływ na wizerunek przewoźnika?

Question Image

131 / 500

131. Jakie obowiązki poza kierowaniem pojazdem
ma kierowca samochodu ciężarowego?

Question Image

132 / 500

132. Jak powinien zachować się kierujący
samochodem ciężarowym, jeśli zauważy szybko
zbliżającą się pod prąd karetkę pogotowia
ratunkowego, która ma włączone jedynie
niebieskie sygnały dźwiękowe?

133 / 500

133. Czy zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o
ruchu drogowym pojazdem uprzywilejowanym
jest karetka pogotowia ratunkowego poruszająca
się jedynie z włączonymi niebieskimi sygnałami
świetlnymi?

134 / 500

134. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma
prawo unieruchomić pojazd na pasie
rozbiegowym autostrady (przy wyjeździe
z parkingu), jeśli na parkingu nie ma juz
wolnych miejsc, a kierowca musi pilnie zrobić
przerwę w kierowaniu pojazdem?

135 / 500

135. W jakiej sytuacji kierujący samochodem
ciężarowym ma obowiązek zastosować tak
zwana zasadę „ograniczonego zaufania” wobec
innego uczestnika ruchu?

136 / 500

136. Jak powinien zachować się kierowca samochodu
ciężarowego, jeśli zauważy dym wydobywający
się z koła naczepy?

137 / 500

137. Czy w przypadku otwartego złamania kończyny,
istnieje realne ryzyko zakażenia?

138 / 500

138. Na ile uciśnięć klatki piersiowej podczas
reanimacji, należy zastosować 2 wdmuchnięcia
powietrza do ust poszkodowanego?

139 / 500

139. Co należy uczynić, jeśli ofiara wypadku
drogowego dostała krwotoku z nosa?

140 / 500

140. Czy prawdą jest stwierdzenie: „Przegrzanie
hamulców zimą nie jest możliwe”?

141 / 500

141. Jak powinien zachować się kierujący
samochodem ciężarowym, jeśli poczuje podczas
jazdy intensywny zapach spalenizny?

142 / 500

142. Czy dozwolone jest przemieszczanie pojazdów
biorących udział w zdarzeniu drogowym,
w którym są zabici lub ranni?

143 / 500

143. Czym jest wstępna selekcja osób
poszkodowanych?

144 / 500

144. Który poszkodowany znajduje się w realnym
stanie zagrożenia życia?

145 / 500

145. Czy każdy ma prawny obowiązek udzielania
pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w zdarzeniu drogowym?

146 / 500

146. Czy w przypadku, gdy w stojący samochód
ciężarowy, delikatnie uderzy inny pojazd, a jego
kierowca stwierdzi, że „nic się nie stało” i oddali
się z miejsca zdarzenia, wskazane jest
zawiadomienie o tym fakcie Policji?

147 / 500

147. Czy kierowca uczestniczący w zdarzeniu
drogowym, w którym nie ma poszkodowanych,
zobowiązany jest do wezwania patrolu Policji
w każdym przypadku?

148 / 500

148. W jaki sposób sprawdza się przytomność
u poszkodowanej osoby dorosłej?

149 / 500

149. Czy kierujący pojazdem, który uczestniczy
w zdarzeniu drogowym, w którym nie ma osoby
zabitej lub rannej, może usunąć pojazd z miejsca
wypadku?

150 / 500

150. Przy podejrzeniu złamania kończyny należy
unieruchomić:

151 / 500

151. Jak długo udzielający pierwszej pomocy
kierowca, powinien prowadzić masaż serca
i sztuczne oddychanie u ofiary wypadku?

152 / 500

152. Po jakim czasie dochodzi do nieodwracalnych
zmian w centralnym układzie nerwowym na
skutek nagłego zatrzymania krążenia?

153 / 500

153. Podczas prowadzenia akcji ratowania zdrowia
i życia poszkodowanego w wypadku, jaki jest
stosunek uciśnięć mostka do ilości sztucznych
oddechów?

154 / 500

154. W jaki sposób kierowca powinien prowadzić
masaż serca u dziecka w wieku przedszkolnym?

155 / 500

155. W jaki sposób kierowca powinien sprawdzić czy
osoba poszkodowana w wypadku oddycha?

156 / 500

156. Czy jeżeli w ranie znajduje się ciało obce, to
należy je usunąć?

157 / 500

157. Czy można bezpośrednio dotykać rany
spowodowanej wypadkiem?

158 / 500

158. W jakiej odległości za pojazdem należy
umieścić trójkąt ostrzegawczy w celu
zabezpieczenia miejsca wypadku na autostradzie
i drodze ekspresowej?

Question Image

159 / 500

159. Kiedy należy rozpocząć resuscytację
krążeniowo-oddechową poszkodowanego?

Question Image

160 / 500

160. Co należy uczynić przy krwotoku z nosa?

161 / 500

161. W jakiej kolejności należy sprawdzić czynności
życiowe badając poszkodowanego?

Question Image

162 / 500

162. Czego nie powinno być w wyposażeniu
apteczki?

Question Image

163 / 500

163. Co zawsze powinien mieć przy sobie ratownik
udzielający pierwszej pomocy przedlekarskiej,
działając na miejscu zdarzenia drogowego?

Question Image

164 / 500

164. Po jakim czasie dochodzi do nieodwracalnych
zmian w centralnym układzie nerwowym na
skutek zatrzymania krążenia?

Question Image

165 / 500

165. Jaki opatrunek należy położyć bezpośrednio na
ranę?

Question Image

166 / 500

166. Czy kierowca uczestniczący w wypadku
drogowym jest zobowiązany do podania swoich
danych personalnych oraz danych dotyczących
zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest
umowa OC na żądanie innej osoby
uczestniczącej w wypadku?

Question Image

167 / 500

167. Do czego jest zobowiązany kierowca, jeżeli
uczestniczył w wypadku, w którym jest zabity
lub ranny?

Question Image

168 / 500

168. Czy w czasie wymiany koła w pojeździe osoby
znajdujące się w części pasażerskiej (w kabinie)
powinni ją opuścić?

Question Image

169 / 500

169. Czy hydrauliczna platforma załadunkowa o
udźwigu 1 t zamontowana na samochodzie
ciężarowym może być opuszczona podczas
jazdy?

Question Image

170 / 500

170. Czy w przypadku pożaru cysterny z paliwem
kierowca powinien wezwać służby ratownictwa
chemicznego?

Question Image

171 / 500

171. Czy w przypadku wycieku paliwa z cysterny
kierowca powinien zadbać o bezpieczeństwo
innych uczestników ruchu drogowego?

172 / 500

172. Który z wymienionych elementów należy do
obowiązkowego wyposażenia samochodu
ciężarowego?

173 / 500

173. Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna
zawsze towarzyszyć kierującemu samochodem
ciężarowym?

174 / 500

174. Która z zasad bezpiecznej jazdy powinna
zawsze towarzyszyć kierującemu samochodem
ciężarowym?

175 / 500

175. Czy wszystkie leki przeciwhistaminowe są
zabronione dla kierowców samochodów
ciężarowych?

Question Image

176 / 500

176. Czy każdy poziom stresu jest szkodliwy dla
precyzji kierowania samochodem ciężarowym
przez kierowcę?

177 / 500

177. Czy zażywanie leków przeciwko objawom
grypy lub przeziębienia może być niebezpieczne
dla kierowcy samochodu ciężarowego?

178 / 500

178. Jeśli kierowca spożył poprzedniego dnia 0,5 l
wódki lub 3 butelki 0,5 l piwa, może następnego
dnia rano usiąść bezpiecznie za kierownicą
samochodu ciężarowego?

179 / 500

179. Czy zażywanie przez kierowcę samochodu
ciężarowego leków wywołujących tak zwany
„efekt sedatywny” jest bezpieczne?

180 / 500

180. Co może powodować tak zwany „efekt
sedatywny”?

181 / 500

181. Czy kierowca może kierować pojazdem
z manualną skrzynią biegów w przypadku urazu
ręki mającego bezpośredni wpływ na brak
możliwości zmiany biegów w pojeździe?

182 / 500

182. Czy podwyższony poziom stresu u kierowcy ma
wpływ na bezpieczeństwo jazdy?

183 / 500

183. Czy częste nadużywanie alkoholu przez
kierowców wykonujących przewozy drogowe
może mieć wpływ na bezpieczeństwo jazdy?

184 / 500

184. Czy stosowanie obowiązkowych okresów
odpoczynku przez kierowców wykonujących
przewozy drogowe ma wpływ na poprawę
bezpieczeństwa jazdy?

185 / 500

185. Czy kierowca może wykonywać przewozy
drogowe w przypadku, kiedy ma nieaktualne
badania lekarskie lub psychologiczne?

186 / 500

186. Czy kierowca może kierować pojazdem po
zażyciu substancji odurzających?

187 / 500

187. Tak, ale tylko w przypadku, kiedy jednym
ze zjedzonych dań było smażone mięso
wieprzowe (np. schab karkowy).

188 / 500

188. Czy wypicie przez kierowcę półlitrowego piwa
po obfitym i tłustym posiłku, w trakcie krótkiej
obowiązkowej przerwy w jeździe ma wpływ na
możliwość dalszego kierowania pojazdem?

189 / 500

189. Czy kierowca powinien kontynuować jazdę
w przypadku, kiedy wie, że ma gorączkę?

190 / 500

190. Jak powinien zachować się kierowca samochodu
ciężarowego, który odczuwa zmęczenie?

191 / 500

191. Czy zjedzenie przed snem bardzo obfitego
posiłku pozwoli kierowcy na odpowiedni
wypoczynek podczas snu przed porannym
wyruszeniem w trasę?

192 / 500

192. Czy bardzo obfity posiłek (nadmierna ilość
pożywienia) ma wpływ na percepcję kierowcy?

193 / 500

193. Czy kierowca powinien odżywiać się
regularnie?

194 / 500

194. Czy trudna sytuacja w domu (stres), a także
w miejscu pracy, może mieć wpływ na
sprawność i zachowanie się kierowcy?

Question Image

195 / 500

195. Czy nadzorowanie naprawy serwisowej pojazdu
ma wpływ na zmęczenie kierowcy?

Question Image

196 / 500

196. Czy po zakończeniu jazdy na dłuższej trasie
można bezpiecznie kierować własnym
samochodem?

Question Image

197 / 500

197. Czy każdy kierowca wymaga jednakowego
rozkładu przerw w trakcie jazdy?

Question Image

198 / 500

198. Jakie są skutki częstego stania w korku na
określonych trasach?

Question Image

199 / 500

199. Jak nazywa się sytuacja, w której organizm
uwalnia duże ilości adrenaliny ?

Question Image

200 / 500

200. Jak szybko będzie się męczyła osoba, która ma
większą wrażliwość na bodźce?

Question Image

201 / 500

201. Jaka jest przeciętna szybkość rozkładu (spalania)
alkoholu u mężczyzny?

Question Image

202 / 500

202. Od jakiego momentu należy liczyć czas spalania
alkoholu w organizmie?

Question Image

203 / 500

203. W jaki sposób wypity alkohol wpływa na
widzenie przez kierowcę?

Question Image

204 / 500

204. Kiedy stężenia alkoholu we krwi jest
największe?

Question Image

205 / 500

205. Co zawiera więcej czystego alkoholu: 0,5 litra
piwa czy 25 gramów wódki?

Question Image

206 / 500

206. Ile gramów czystego alkoholu zawiera 0,5 litra
piwa?

Question Image

207 / 500

207. Skąd wiadomo, po jakich lekach nie powinno się
kierować pojazdem?

Question Image

208 / 500

208. Jaka jest przeciętna szybkość rozkładu
(spalania) alkoholu u kobiet?

Question Image

209 / 500

209. Jak alkohol działa na układ nerwowy?

Question Image

210 / 500

210. Które zdanie jest prawdziwe?

Question Image

211 / 500

211. Przy jakiej zawartości alkoholu we krwi
występują zaburzenia sprawności ruchowej,
nadmierna pobudliwość i gadatliwość, a także
błędna ocena własnych możliwości?

Question Image

212 / 500

212. Czy w trasie należy pić więcej czy mniej
napojów niż zazwyczaj?

Question Image

213 / 500

213. Czy wyjeżdżając w trasę należy mieć ze sobą
lekkostrawny i nie psujący się szybko produkt
do bieżącego zaspokojenia głodu?

Question Image

214 / 500

214. Co może zmniejszyć ryzyko chorób układu
pokarmowego u kierowcy samochodu
ciężarowego?

215 / 500

215. Czy niska aktywność ruchowa kierowcy
samochodu ciężarowego, może zwiększać
ryzyko zaistnienia chorób układu krążenia?

216 / 500

216. Czy regularne spożywanie posiłków
o zbliżonych porach ma znaczenie dla zdrowia
kierowcy?

217 / 500

217. Czy w dłuższym okresie czasu korzystanie
z niewłaściwie ustawionego fotela może
prowadzić do poważnych schorzeń kierowcy?

218 / 500

218. Co może powodować bardzo bliska pozycja
kierowcy za kierownicą w samochodzie
ciężarowym?

219 / 500

219. Jaka część ciała z pośród wymienionych poniżej,
narażona jest często u kierowcy samochodu
ciężarowego na przeciążenia z uwagi na
siedzący tryb pracy?

220 / 500

220. Jakie schorzenie jest często spotykanym wśród
kierowców samochodów ciężarowych?

221 / 500

221. Jakie niedogodności może spowodować
niewłaściwe ustawienie fotela oraz użytkowanie
fotela z niesprawną pneumatyką?

222 / 500

222. Jak nazywa się nauka zajmująca się
dostosowaniem warunków wykonywania pracy
do możliwości psychofizycznych człowieka?

223 / 500

223. Czy kierowca samochodu ciężarowego jadący
przez obszar zabudowany, który wjechał za znak
B1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), może być
zatrzymany i skontrolowany przez Straż
Miejską?

224 / 500

224. Czy kondycja fizyczna kierowcy ma wpływ na
bezpieczeństwo ruchu drogowego?

225 / 500

225. Jak powinien zachować się kierowca samochodu
ciężarowego, który odczuwa zmęczenie?

226 / 500

226. Czy kierujący samochodem ciężarowym może wyprzedzić bezpośrednio przed przejazdem kolejowym wolno jadący ciągnik rolniczy?

227 / 500

227. Czy uczestniczący w wypadku, w którym jest
osoba zabita lub ranna, kierowca samochodu
ciężarowego, jest obowiązany udzielić
niezbędnej pomocy ofiarom wypadku?

228 / 500

228. Jaki odstęp od poprzedzającego pojazdu
powinien zachować kierowca pojazdu
w przypadku zatrzymania w tunelu
wynikającego z warunków lub przepisów ruchu
drogowego?

229 / 500

229. Czy kierowca może pozostawić uszkodzony
pojazd na pasie awaryjnym autostrady bez
włączonych świateł awaryjnych lub
pozycyjnych?

230 / 500

230. Czy kierowca pojazdu może zatrzymać się
w celu odbycia obowiązkowej przerwy
w jeździe na pasie awaryjnym autostrady?

231 / 500

231. Czy kierowca może unieruchomić pojazd na
pasie pomiędzy jezdniami?

232 / 500

232. Czy kierowca może zatrzymać i pozostawić
pojazd na wiadukcie w celu dokonania zakupów
w pobliskim sklepie niezbędnych na dalszą
podróż?

233 / 500

233. Czy kierowca może zatrzymać i pozostawić
pojazd w tunelu w celu odbycia dobowego
odpoczynku?

234 / 500

234. Czy kierowca może pozostawić uruchomiony
pojazd na poboczu drogi i oddalić się w celu
dokonania zakupów niezbędnych na dalszą
podróż?

235 / 500

235. Czy nagminne przekraczanie dopuszczalnego
czasu prowadzenia przez kierowcę może być
przyczyną cofnięcia licencji przedsiębiorcy?

Question Image

236 / 500

236. Czy przekroczenie czasu prowadzenia
samochodu ciężarowego przez kierowcę ma
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

Question Image

237 / 500

237. Czy badania psychologiczne kierowców mają
wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego?

238 / 500

238. Czy do obowiązków przewoźnika należy
przeszkolenie zatrudnionego kierowcy
w zakresie bhp?

Question Image

239 / 500

239. Czy kierowca ma prawny obowiązek udzielenia
pierwszej pomocy poszkodowanemu
w wypadku drogowym?

Question Image

240 / 500

240. Co powinien zrobić kierowca samochodu
ciężarowego w przypadku uczucia silnego
zmęczenia?

Question Image

241 / 500

241. Czy proste ćwiczenia fizyczne podczas przerwy
w prowadzeniu pojazdu mają wpływ na
percepcję kierowcy?

242 / 500

242. Czy sprawność fizyczna może mieć pozytywny
wpływ na koncentrację kierowcy?

243 / 500

243. W jaki sposób kierowca powinien zareagować
na agresję innego uczestnika ruchu drogowego?

Question Image

244 / 500

244. Czym jest stres?

245 / 500

245. Co może spowodować stres u kierowcy
wywołany zmęczeniem?

246 / 500

246. Czym jest agresja?

Question Image

247 / 500

247. Czym może być wywołana agresja?

Question Image

248 / 500

248. Co oznacza, ergonomiczne ustawienie fotela
kierowcy?

249 / 500

249. Czy kierowca samochodu ciężarowego powinien
stosować zasadę ograniczonego zaufania do
innych uczestników ruchu?

Question Image

250 / 500

250. Czy odpowiednie rozmieszczenie ładunku w
pojeździe ma wpływ na bezpieczeństwo jazdy?

Question Image

251 / 500

251. Czy kierowca poruszający się w Strefie
Schengen, ma prawo do przewozu w celach
zarobkowych towarów akcyzowych
w większych ilościach, które stanowią jego
własność i nie należą do przewoźnika?

252 / 500

252. Czy przewóz osób w przyczepie lub naczepie
samochodu ciężarowego, który dodatkowo
przewozi ładunek jest dozwolony?

253 / 500

253. Czy kierowca samochodu ciężarowego może
bezpiecznie przewozić w kabinie przez granicę
przygodne osoby?

254 / 500

254. Jeśli kierowca zostanie poproszony przez osobę
postronną w strefie przygranicznej o
przewiezienie paczki żywnościowej dla rodziny
za granicą, czy może wyrazić na to zgodę?

255 / 500

255. Czy kierowca samochodu ciężarowego, może
spać w pojeździe, jeśli znajduje się w nim
miejsce do spania, jeżeli przewozi ładunek?

256 / 500

256. Czy kierowca samochodu ciężarowego, może
podczas transportu międzynarodowego
przyjmować płatne przesyłki kurierskie?

Question Image

257 / 500

257. Czy jednym z zadań Straży Granicznej jest
zapobieganie przywozowi na teren Polski
materiałów niebezpiecznych bez ich
odpowiedniego zabezpieczenia oraz spełnienia
norm bezpieczeństwa?

258 / 500

258. Czy uprawnione służby kontrolne mogą
przeprowadzić kontrolę w postaci przeszukania
samochodu ciężarowego pod kątem narkotyków,
broni, amunicji itp. na terenie Wspólnoty
Europejskiej?

259 / 500

259. Czy osoba figurująca w systemie SIS jako
stanowiąca zagrożenie dla porządku
publicznego, może wjechać bez żadnych
ograniczeń na terytorium Strefy Schengen?

260 / 500

260. Czy kierowca samochodu ciężarowego
poruszający się w Strefie Schengen, musi
obowiązkowo posiadać ważny paszport?

261 / 500

261. Czy w Strefie Schengen mogą zostać
przywrócone kontrole graniczne?

262 / 500

262. Czy stosowanie w transporcie cen
dumpingowych jest w Polsce przestępstwem?

Question Image

263 / 500

263. Kto ponosi odpowiedzialność za prawdziwość
danych zawartych w dokumentach potrzebnych
ze względu na przepisy celne, podatkowe
i administracyjne?

Question Image

264 / 500

264. W jaki sposób można zmniejszyć ryzyko
nieświadomego przewozu przez kierowcę
nielegalnych imigrantów?

Question Image

265 / 500

265. Kto ponosi odpowiedzialność za nielegalny
przewóz przesyłki przyjętej przez kierowcę od
przygodnej osoby do przewozu?

Question Image

266 / 500

266. Co oznacza pojęcie polega przemyt nielegalnych
imigrantów?

Question Image

267 / 500

267. Czy wejście kraju do strefy Schengen oznacza,
że przemyt zniknie?

Question Image

268 / 500

268. Czy przewóz towaru między państwami
z pominięciem wymaganych opłat celnych,
akcyzy, podatku VAT i innych należności
wobec państwa, na którego terytorium
wwieziono towar jest przemytem?

Question Image

269 / 500

269. Czy pojęcie „prędkość nadmierna” oznacza to
samo co „prędkość wysoka”?

270 / 500

270. Czy w określonych sytuacjach na drodze za
nadmierną prędkość może być uznana prędkość
zawierająca się w przedziale 15 – 20 km/h?

271 / 500

271. Co należy rozumieć przez określenie „prędkość
nadmierna”?

272 / 500

272. O czym powinien pamiętać kierujący
samochodem ciężarowym podczas zamiaru
zmiany pasa ruchu?

273 / 500

273. Jaki manewr nie jest włączaniem się do ruchu?

274 / 500

274. Kiedy – zgodnie z obowiązującymi przepisami
ruchu drogowego – występuje niedostateczna
widoczność?

275 / 500

275. Z jaką maksymalną prędkością, może poruszać
się kierujący samochodem ciężarowym o
dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
3,5 t bez przyczepy na drodze dwukierunkowej
dwupasowej poza obszarem zabudowanym?

276 / 500

276. Które poniższe stwierdzenie jest prawdziwe?

277 / 500

277. Jak zdefiniowane jest w ustawie - Prawo o ruchu
drogowym pojęcie „drogi”?

278 / 500

278. Z jaką maksymalną prędkością może poruszać
się samochód ciężarowy na autostradzie?

279 / 500

279. Z jaką maksymalną prędkością może poruszać
się samochód ciężarowy na drodze
dwujezdniowej o przynajmniej 2 pasach ruchu
dla tego samego kierunku poza obszarem
zabudowanym?

280 / 500

280. Czy umieszczony w obszarze zabudowanym
pojedynczy znak podwyższający prędkość do
80 km/h dotyczy również kierującego
samochodem ciężarowym o dopuszczalnej
masie całkowitej przekraczającej 3,5 t?

281 / 500

281. Co, zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
oznacza pojęcie „włączanie się do ruchu”?

282 / 500

282. Który z manewrów, wymaga zachowania
szczególnej ostrożności – zgodnie z przepisami
ustawy Prawo o ruchu drogowym?

283 / 500

283. Czy jadąc na oznaczonym znakiem
ostrzegawczym zakręcie drogi trzypasowej
jednokierunkowej kierowca samochodu
ciężarowego może wyprzedzić inny pojazd
poruszający się środkowym pasem ruchu?

284 / 500

284. Jaki rodzaj skrzyżowania jest najbardziej
niebezpieczny jeśli chodzi o ilość wypadków
drogowych mających na nim miejsce?

285 / 500

285. O czym musi wiedzieć kierowca samochodu
ciężarowego, który nie zachowuje bezpiecznego
odstępu od pojazdu poprzedzającego?

Question Image

286 / 500

286. Do jakiego rodzaju czynnika zagrożeń
zawodowych zaliczyć można pracę na
wysokości w stosunku do podłoża np.
Wchodzenie lub wychodzenie z kabiny
samochodu ciężarowego?

Question Image

287 / 500

287. Czy kierujący samochodem ciężarowym
przewożącym towary szybko psujące się, może
korzystać z pasa ruchu oznaczonego znakiem
poziomym „BUS”?

Question Image

288 / 500

288. Który z elementów jazdy, kierowca samochodu
ciężarowego musi brać pod uwagę podczas
jazdy w korku?

Question Image

289 / 500

289. Czy podwyższenia prędkości powyżej 60 km/h
w obszarze zabudowanym dotyczą wszystkich
pojazdów samochodowych?

290 / 500

290. Kto ponosi najbardziej dotkliwe dla przyszłości
straty w wyniku wypadku drogowego
z udziałem samochodu ciężarowego, w którym
są osoby zabite?

291 / 500

291. Ile wypadków (procentowo) powodują
nietrzeźwi kierujący samochodami ciężarowymi
w Polsce?

292 / 500

292. Co oznacza pojęcie nadmiernej prędkości?

293 / 500

293. Czy kierowcy samochodów ciężarowych
stanowią większość ofiar wypadków drogowych
ogółem?

294 / 500

294. Jaka ilość wypadków drogowych, ma miejsce
z powodu niewłaściwego stanu technicznego
pojazdów (wg danych statystycznych Policji)?

295 / 500

295. Co w statystykach wypadków drogowych
zajmuje najwyższą pozycję (większa ilość
zdarzeń drogowych) spośród wymienionych
poniżej?

296 / 500

296. Co jest najbardziej zawodnym ogniwem
w transporcie drogowym rzeczy?

297 / 500

297. Jaki procent ogółu wypadków drogowych
spowodowany jest najechaniem na dziurę
w jezdni lub wybój?

298 / 500

298. Czy stwierdzenie „liczba wypadków drogowych
wzrasta wraz z pogarszaniem się warunków
atmosferycznych na drodze” jest prawdziwe?

299 / 500

299. Podczas jakich warunków atmosferycznych ma
miejsce największa liczba wypadków
drogowych w Polsce?

300 / 500

300. Co jest przykładem typowego uciążliwego
czynnika w karcie ryzyka zawodu kierowcy
samochodu ciężarowego?

301 / 500

301. Co jest przykładem typowego szkodliwego
czynnika w karcie ryzyka zawodu kierowcy
samochodu ciężarowego?

302 / 500

302. Co jest przykładem typowego niebezpiecznego
czynnika w karcie ryzyka zawodu kierowcy
samochodu ciężarowego?

303 / 500

303. Czy pracownik może odmówić używania na
stanowisku pracy odzieży ochronnej, jeśli
otrzymał ją od pracodawcy?

304 / 500

304. Czy regulamin pracy może być mniej korzystny
w stosunku do pracowników od postanowień
ogólnych zawartych w kodeksie pracy?

305 / 500

305. Jak nazywa się wewnątrzzakładowy dokument,
regulujący zagadnienia związane z zasadami
BHP?

306 / 500

306. Które samochody ciężarowe, biorą udział w
większej ilości wypadków drogowych w Polsce?

Question Image

307 / 500

307. Kto ginie głównie w wypadkach z udziałem
samochodów ciężarowych w Polsce ?

Question Image

308 / 500

308. W jakim przedziale czasowym ma miejsce
największa liczba wypadków drogowych
w Polsce?

Question Image

309 / 500

309. Jak często kierowcy samochodów ciężarowych
przyczyniają się do powstawania wypadków
drogowych w Polsce?

Question Image

310 / 500

310. Osoby w jakim przedziale wiekowym zaliczani
są do grupy tak zwanych „młodych
kierowców”?

Question Image

311 / 500

311. W jakiej grupie wiekowej ma miejsce
największa liczba wypadków drogowych
(biorąc pod uwagę kierującego pojazdem jako
sprawcę)?

Question Image

312 / 500

312. Ile wypadków powstaje corocznie z winy
kierujących pojazdami w Polsce?

Question Image

313 / 500

313. W jakim miejscu wydarza się największa liczba
wypadków drogowych w Polsce?

Question Image

314 / 500

314. Które z niżej wymienionych wypadków
drogowych zdarzają się w Polsce najczęściej?

Question Image

315 / 500

315. Jaki rodzaj transportu jest najbardziej
niebezpieczny z punktu widzenia zagrożenia
życia?

Question Image

316 / 500

316. Czy podczas przejazdu w ramach transportu
kombinowanego kierowca może przerwać
11-godzinny odpoczynek dzienny?

Question Image

317 / 500

317. Kto jest uprawniony ko kontroli norm czasu
prowadzenia pojazdu podczas kontroli
w siedzibie przedsiębiorcy?

Question Image

318 / 500

318. Czy kierowca, któremu nie wydano nigdy karty
kierowcy, może wykonywać przewozy drogowe
pojazdem wyposażonym w tachograf cyfrowy?

Question Image

319 / 500

319. Czy kartę kierowcy można stosować w każdym
tachografie cyfrowym posiadającym
zatwierdzenie typu?

Question Image

320 / 500

320. Jakie dane kierowca jest obowiązany wpisać na
wykresówce przed rozpoczęciem jazdy
w nowym dniu pracy?

321 / 500

321. Co powinien zrobić kierowca pojazdu
wyposażonego w tachograf cyfrowy
w przypadku utraty karty kierowcy?

Question Image

322 / 500

322. Czy kierowca podczas przejazdu pojazdem
wyposażonym powinien okazywać do kontroli
kartę kierowcy, jeśli ją posiada?

Question Image

323 / 500

323. Kto prowadzi ewidencję czasu pracy
przedsiębiorcy osobiście wykonującego
przewozy drogowe?

Question Image

324 / 500

324. Kto prowadzi ewidencję czasu pracy kierowcy
wykonującego przewozy na podstawie umowy
zlecenia, a niezatrudnionego przez przewoźnika?

Question Image

325 / 500

325. Ile maksymalnie może wynosić przeciętny,
tygodniowy czas pracy w okresie
rozliczeniowym kierowcy wykonującego
przewozy na podstawie umowy zlecenia,
a niezatrudnionego przez przewoźnika?

Question Image

326 / 500

326. Ile może wynosić maksymalnie czas pracy
w tygodniu kierowcy wykonującego przewozy
na podstawie umowy zlecenia,
a niezatrudnionego przez przewoźnika?

Question Image

327 / 500

327. Czy przepisy określają czas pracy kierowców
wykonujących przewozy na podstawie umowy
zlecenia, a niezatrudnionych przez przewoźnika?

Question Image

328 / 500

328. Czy przepisy określają czas pracy
przedsiębiorców osobiście wykonujących
przewozy?

Question Image

329 / 500

329. Czy w przypadku kiedy kierowca po dojechaniu
do zaplanowanego miejsca postoju stwierdza
brak wolnych miejsc na parkingu może dojechać
do następnego parkingu przedłużając czas
kierowania ponad normę?

330 / 500

330. Do której definicji w odniesieniu do kierowcy
samochodu ciężarowego pasuje zdanie:
„Podejmuję sam decyzję, za które biorę
odpowiedzialność i nie mam obowiązku nikomu
się z nich tłumaczyć”?

331 / 500

331. Czy w przypadku załogi złożonej z dwóch
kierowców, ten który aktualnie nie prowadzi
pojazdu ma prawo wydawać kierowcy wiążące
polecenia co do miejsca zatrzymania w celu
realizacji np. przerwy podczas prowadzenia?

332 / 500

332. Czy w sytuacji awaryjnej (awaria karty
kierowcy) kierowca samochodu ciężarowego
może skorzystać z karty drugiego kierowcy, jeśli
również przebywa on w kabinie?

333 / 500

333. W przypadku przewozów długodystansowych
samochodem ciężarowym z naczepą, ile razy
w ciągu tygodnia kierowca może przedłużyć
prowadzenie pojazdu z 9 do 10 godzin?

Question Image

334 / 500

334. W jakiej pozycji powinien być ustawiony
selektor podczas czynności dotyczącej
wykonywania prac przy pojeździe
(np. tankowanie paliwa)?

Question Image

335 / 500

335. Czy kierowca samochodu ciężarowego ma
prawo korygować ustawienia (wskazania
aktywności) tachografu przy pomocy
przełączników grup czasowych podczas
realizowania przewozu drogowego osób?

Question Image

336 / 500

336. Do jakich czynności podczas kontroli na drodze
uprawniony jest Inspektor Inspekcji Transportu
Drogowego?

Question Image

337 / 500

337. Jaki tachograf zaprezentowano na fotografii?

Question Image

338 / 500

338. Kto odpowiada podczas wykonywania
transportu drogowego rzeczy za prawidłowe
ustawienie przełączników grup czasowych
(selektorów wyboru aktywności kierowcy)
tachografu analogowego?

Question Image

339 / 500

339. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za
wykonywanie przewozu drogowego pojazdem
wyposażonym w urządzenie rejestrujące, które
zostało odłączone?

340 / 500

340. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za
wykonywanie przewozu drogowego pojazdem
wyposażonym w urządzenie rejestrujące, do
którego zostały podłączone niedozwolone
urządzenia dodatkowe?

341 / 500

341. Jaka jest wysokość kary dla kierowcy za
przekroczenie maksymalnego czasu
prowadzenia pojazdu bez przerwy o czas
powyżej 15 minut do 30 minut oraz za każde
następne rozpoczęte 30 minut?