Traker

Wózki widłowe z wysięgiem I WJO

opis szkolenia

Kursy operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym wykonujemy pod patronatem i zgodnie z programem szkolenia Ministerstwa Gospodarki. Kurs na wózki widłowe kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do obsługi wszystkich typów wózków z określonym napędem.

Płock

WÓZKI WIDŁOWE Z WYSIĘGIEM I WJO

1250 – 2000 PLN 

WÓZKI JEZDNIOWE TELESKOPOWE Z WYSIĘGIEM (ŁADOWARKI TELESKOPOWE)

Wymagania:

 • Ukończone 18 lat

Wymagane dokumenty:

 • Kopia prawa jazdy

Kurs na wózki widłowe składa się z dwóch części:

 • Część teoretyczna – przewidywany czas trwania: 2 dni,
 • Część praktyczna – przewidywany czas trwania: 1 dzień.

W ramach kursu otrzymujesz:

 • profesjonalne przygotowanie do obsługi i prowadzenia wózków zgodnie z programem szkolenia i z zasadami BHP
 • uprawnienia do pracy wózkami jezdniowymi
 • materiały dydaktyczne dla operatora wózka
 • świadectwo ukończenia kursu
 • cena szkolenia zawiera koszt egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego

Celem kursu na wózek widłowy jest uzyskanie przez kursanta:

 • znajomości podziału wózków jezdniowych na rodzaje, typy, odmiany, postacie i wielkości.
 • znajomości budowy wózka, jego zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne
 • znajomości urządzeń zabezpieczających, sygnalizujących, ostrzegawczych
 • znajomości czynności operatora w czasie pracy z wózkami
 • umiejętności kierowania wózkiem
 • umiejętności załadowania i rozładowania towaru
 • umiejętności manewrowania wózkiem
 • wiadomości i praktycznych umiejętności z zakresu bezpiecznej wymiany butli propan-butan w wózkach zasilanych gazem,
 • podstawowych wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli,
 • sposobów ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych
 • wiadomości na temat obowiązujących przepisów BHP, zasad poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Kursy operatorów wózków jezdniowych wykonujemy zgodnie z programem szkolenia Urzędu Dozoru Technicznego. Kurs na wózki widłowe kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia UDT.

 

EGZAMIN:

Egzamin przeprowadzany przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego składa się z dwóch części:

Uprawnienia są wydawane na 10 lat z możliwością przedłużenia

 

Cena zawiera koszt egzaminu państwowego przed komisją UDT

Wyślij zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu zgłoszenia.
Pamiętaj by podać prawidłowe dane kontaktowe.