Traker

Żurawie przeładunkowe HDS II Ż

opis szkolenia

Celem kursu na operatora żurawi HDS (Hydraulicznych Dźwigów Samochodowych) jest zapewnienie uczestnikom odpowiedniego przeszkolenia i przygotowania do bezpiecznej i efektywnej pracy z tymi specjalistycznymi urządzeniami.

Płock

Żurawie przeładunkowe HDS II Ż

1150 PLN 

Żurawie przeładunkowe HDS II Ż

ważne informacje

Szkolenie na operatora żurawi HDS jest przeznaczone dla osób, które chcą zostać profesjonalnymi operatorami tego typu urządzeń.

  • Materiały dydaktyczne
  • Dostęp do platformy szkoleniowej
  • Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne na własnym sprzęcie
  • Szkolenia w języku angielskim, ukraińskim i bośniackim
  • Możliwość szkolenia indywidualnego 1:1 z instruktorem
  • Cena szkolenia zawiera koszt egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego

Program szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne jak i praktyczne i trwa 3 dni.

Część teoretyczna: Test pisemny w który składa się z 15 pytań wielokrotnego wyboru. Aby zdać uczestnik musi odpowiedzieć na co najmniej 11 pytań.

Część praktyczna: Obsługa żurawi przeładunkowych HDS, wykonanie zadania- np. przemieszczenie ładunku.

Egzamin przeprowadzany jest przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego.

czego potrzebujesz?

wymagania Wstępne

Ukończone 18 lat

Kursant musi mieć ukończone co najmniej 18 lat w chwili rozpoczęcia kursu.

Wykształcenie podstawowe

Kandydat musi posiadać wykształcenie podstawowe jako minimalny poziom edukacji.

ważne ifnormacje

Najważniejsze pytania

  • Przyszli operatorzy żurawi HDS: Osoby chcące podjąć pracę jako operatorzy dźwigów hydraulicznych samochodowych. Mogą to być osoby bez doświadczenia w obszarze żurawi HDS lub pragnące zdobyć formalne kwalifikacje i certyfikaty.
  • Pracownicy branży budowlanej: Operatorzy żurawi HDS często pracują na placach budowy, więc szkolenie jest ważne dla pracowników branży budowlanej, w tym operatorów innych maszyn budowlanych.
  • Pracownicy branży transportowej: Żurawie HDS są wykorzystywane w branży transportowej do załadunku i rozładunku ciężkich ładunków, dlatego pracownicy związani z transportem mogą skorzystać z tego szkolenia.
  • Osoby planujące karierę jako operatorzy specjalistycznych maszyn: Szkolenie na operatora żurawi HDS jest atrakcyjne dla osób planujących karierę w branży operatorów specjalistycznych maszyn i chcących rozpocząć od żurawi HDS.

Po uzyskaniu wyniku pozytywnego z obu części egzaminu UDT ma 30 dni na wydanie uprawnień. Uprawnia są ważne na 10 lat.

Przedłużyć uprawnienia UDT można poprzez złożenie wniosku do UDT na 3 miesiące przed wygaśnięciem terminu ważności zaświadczenia.

Żurawie przeładunkowe HDS II Ż

dodatkowe informacje

Główne cele kursu:

Bezpieczeństwo: Priorytetowym celem kursu jest nauczenie operatorów żurawi HDS zasad bezpiecznej pracy. Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i ryzyka związanego z obsługą żurawi oraz uczą się odpowiednich procedur i praktyk bezpieczeństwa.

Zrozumienie żurawi HDS: Kurs zapoznaje uczestników z budową, działaniem i funkcjami żurawi HDS. Operatorzy uczą się obsługi urządzenia, w tym sterowania hydraulicznego, mechanizmów podnoszenia, obrotu i wychylenia ramienia.

Przepisy i normy: Uczestnicy poznają obowiązujące przepisy, normy i wymogi dotyczące obsługi żurawi HDS. Znajomość regulacji prawnych jest kluczowa dla spełnienia wymogów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Identyfikacja i ocena ryzyka: Operatorzy uczą się identyfikować potencjalne zagrożenia i oceniać ryzyko związane z zadaniami wykonywanymi przy użyciu żurawi HDS. Umiejętność podejmowania świadomych decyzji w celu minimalizacji ryzyka jest niezwykle istotna.

Praktyczne umiejętności: Kurs obejmuje szkolenie praktyczne, które pozwala operatorom nabyć umiejętności obsługi żurawia HDS w praktyce. Uczestnicy uczą się przenoszenia ładunków, wykonywania różnych ruchów ramieniem żurawia oraz zabezpieczania ładunków w trakcie transportu.

Egzamin i certyfikacja: Na zakończenie kursu przeprowadzany jest egzamin oceniający wiedzę i umiejętności uczestników. Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu operatorzy otrzymują certyfikat lub uprawnienia potwierdzające ich zdolność do pracy jako operatorzy żurawi HDS.

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich obsługi.

Wyślij zgłoszenie

Wypełnij poniższy formularz, skontaktujemy się z Tobą po otrzymaniu zgłoszenia.
Pamiętaj by podać prawidłowe dane kontaktowe.